""

Xem phim nàng ngốc và chàng quân sư

Share:

Son Ye Jin cùng Lee Min Ho đã cần trải qua những khoảng thời gian ngắn diễn 'cảnh nóng' đầy mệt mỏi trong 'Nàng ngốc cùng quân sư'.


*

vào thu1eadp ku1ec9 u0111u1ea7u tiu00ean cu1ee7a thu1ebf ku1ec9 21, danh su00e1ch mu1ef9 phái nam cu1ee7a mu00e0n u1ea3nh Hu00e0n ngu00e0y nay tu1eebng 'su00f3ng u0111u00f4i' bu00ean Son Ye Jin khiu1ebfn khu00e1n giu1ea3 phu1ea3i vu1ed7 tay nhiu1ec7t tu00ecnh vu00ec quu00e1 khu1ee7ng tu1eeb Jo Seung Woo, Jo In Sung, tuy nhiên Seung Hun, Bae Yong Joon,... u0110u00e2y u0111u1ec1u lu00e0 nhu1eefng diu1ec5n viu00ean cu00f3 tuu1ed5i u0111u1eddi, lu1eabn tuu1ed5i nghu1ec1 hu01a1n hu1eb3n Son Ye Jin. Riu00eang chu1ec9 cu00f3 tru01b0u1eddng hu1ee3p cu1ee7a Lee Min Ho khiu1ebfn nhiu1ec1u ngu01b0u1eddi bu1ea5t ngu1edd nhu1ea5t, lúc u0111u00e2y lu00e0 lu1ea7n u0111u1ea7u tiu00ean 'chu1ecb u0111u1eb9p' chu1ea5p nhu1eadn u0111u00f3ng vu1edbi u0111u00e0n em ku00e9m tuu1ed5i.Cu00e1ch u0111u00e2y 10 nu0103m, Lee Min Ho vu00e0 Son Ye Jin tu1eebng hu1ee3p tu00e1c cu00f9ng nhau trong du1ef1 u00e1n truyu1ec1n hu00ecnh cu00f3 tu00ean Nu00e0ng ngu1ed1c vu00e0 quu00e2n su01b0. u0110u00e2y lu00e0 bu1ed9 phim u0111u01b0u1ee3c thu1ef1c hiu1ec7n du1ef1a tru00ean tiu1ec3u thuyu1ebft cu00f9ng tu00ean, ku1ec3 vu1ec1 mu1ed9t anh chu00e0ng 'giu1ea3 gay' tu00ean lu00e0 Jeon Jin Ho (Lee Min Ho) u0111u1ec3 cu00f3 thu1ec3 u0111u01b0u1ee3c u1edf tầm thường phu00f2ng vu1edbi Park Kae In (Son Ye Jin), cu00f4 nu00e0ng mu00e0 anh u0111u1ec3 u00fd nhu01b0ng chu1ec9 muu1ed1n ku1ebft bu1ea1n vu1edbi nhu1eefng anh chu00e0ng u0111u1ed3ng tu00ednh.Trong quu00e1 tru00ecnh chung su1ed1ng, cu1eb7p u0111u00f4i u0111u00e3 xu1ea3y ra vu00f4 su1ed1 nhu1eefng cuu1ed9c cu00e3i vu00e3 vu00e0 hiu1ec3u lu1ea7m. Thu1ebf nhu01b0ng cu0169ng nhu1edd nhu1eefng tu00ecnh huu1ed1ng du1edf khu00f3c du1edf cu01b0u1eddi, nhu1eefng tru1eadn cu00e3i vu1ea3 cu00f3 mu1ed9t khu00f4ng nhị u0111u00e3 khiu1ebfn nhị ngu01b0u1eddi ku00e9o gu1ea7n khou1ea3ng cu00e1ch. Cuu1ed1i cu00f9ng, lúc hu1ecd du1ea7n phu00e1t hiu1ec7n ra tu00ecnh cu1ea3m thu1eadt cu1ee7a mu00ecnh cu0169ng lu00e0 lu00fac giu1edbi tu00ednh thu1eadt cu1ee7a Jeon Jin Ho bu1ecb bu1ea1i lu1ed9.

Bạn đang đọc: Xem phim nàng ngốc và chàng quân sư

Lee Min Ho vu00e0 Son Ye Jin trong phim Nu00e0ng ngu1ed1c vu00e0 quu00e2n su01b0.Lee Min Ho vu00e0 Son Ye Jin vào phim Nu00e0ng ngu1ed1c vu00e0 quu00e2n su01b0.Thu1eddi u0111iu1ec3m u0111u00f3ng Nu00e0ng ngu1ed1c vu00e0 quu00e2n su01b0, tu00ean tuu1ed5i cu1ee7a Lee Min Ho vu1eabn cu00f2n ru1ea5t 'nu00f3ng' bu1edfi du01b0 u00e2m cu1ee7a bu1ed9 phim Vu01b0u1eddn sao bu0103ng lu00ean su00f3ng cu00e1ch u0111u00f3 khu00f4ng lu00e2u. Ru0169 bu1ecf hu00ecnh tu01b0u1ee3ng u0111u1ea1i thiu1ebfu gia kiu00eau cu0103ng, Lee Min Ho tru1edf thu00e0nh chu00e0ng lu00e3ng tu1eed hu00e0o hoa, bu1ecb mu1ecdi ngu01b0u1eddi nhu1ea7m tu01b0u1edfng lu00e0 u0111u1ed3ng tu00ednh. u0110u01b0u1ee3c su1ef1 tin tu01b0u1edfng tuyu1ec7t u0111u1ed1i cu1ee7a Park Gea In, anh chu00e0ng chu1eb3ng ngu1ea1i ngu1ea7n vào nhu1eefng pha u0111u1ee5ng chu1ea1m 'da thu1ecbt'. Thu1ebf nu00ean lúc xem bu1ed9 phim, khu00e1n giu1ea3 khu00f4ng khu1ecfi chou00e1ng vu00e1ng tru01b0u1edbc nhu1eefng cu1ea3nh nu00f3ng bu1ecfng, ngu1ecdt ngu00e0o cu1ee7a cu1eb7p u0111u00f4i.Tuy nhiu00ean mu1ea5y ai biu1ebft ru1eb1ng, u0111u1ec3 u0111u00f3ng u0111u01b0u1ee3c nhu1eefng phu00e2n 'cu1ea3nh nu00f3ng' vào phim, cu1eb7p u0111u00f4i 'chu1ecb em' u0111u00e3 phu1ea3i tru1ea3i qua nhu1eefng cu1ea3nh tảo ngu01b0u1ee3ng chu00edn mu1eb7t. Vào cuu1ed1n DVD u0111u01b0u1ee3c phu00eda MBC phu00e1t hu00e0nh tu1eebng hu00e9 lu1ed9 cu1ea3nh Lee Min Ho vu00e0 Son Ye Jin u0111u00f3ng cu1ea3nh nu00f3ng nhu01b0ng u0111u1ec3 lu1ed9 ru00f5 su1ef1 khu00e9p nu00e9p, khu00f4ng du00e1m u0111u1ee5ng chu1ea1m giỏi nhu00ecn vu00e0o nhau.Hu00e9 lu1ed9 cu1ea3nh nu00f3ng u0111u1ec3 u0111u1eddi cu1ee7a Son Ye Jin vu00e0 Lee Min Ho trong phim 10 nu0103m tru01b0u1edbc, 'chu1ecb u0111u1eb9p' phu00e1t ngu01b0u1ee3ng khu00f4ng du00e1m nhu00ecn u0111u00e0n em cu1edfi tru1ea7n 1Lee Min Ho vu00e0 Son Ye Jin diu1ec5n cu1ea3nh nu00f3ng mu00e0 khu00e9p nu00e9p thu1ea5y ru00f5.Lee Min Ho vu00e0 Son Ye Jin diu1ec5n cu1ea3nh nu00f3ng mu00e0 khu00e9p nu00e9p thu1ea5y ru00f5.Nu1ebfu nhu01b0 'chu1ecb u0111u1eb9p' nu1eb1m co ro khi phu1ea3i diu1ec5n cu1ea3nh nu00f3ng vu1edbi 'u0111u00e0n em', thu00ec Lee Min Ho cu0169ng ngu1ea1i khu00f4ng ku00e9m, u0111u1ebfn mu1ee9c phu00eda u0111ou00e0n lu00e0m phim phu1ea3i chu1ea1y tu1edbi u0111u1ea9y u0111u1ea7u anh chu00e0ng su00e1t lu1ea1i Son Ye Jin giu1ed1ng nhu01b0 mu1ed9t cu1eb7p u0111u00f4i u0111ang yu00eau nhau.Chu01b0a du1eebng lu1ea1i u1edf u0111u00f3, u1edf cu1ea3nh Lee Min Ho phu1ea3i cu1edfi u00e1o. Mu1eb7c du00f9 yu00eau cu1ea7u cu1ee7a phu00eda nhu00e0 su1ea3n xuu1ea5t lu00e0 chu1ec9 ku00e9o u0111u1ebfn nu1eefa thu00e2n ngu01b0u1eddi vu00e0 nhu1edd tu1ea5m chu0103n che u0111i nhu01b0 thu1ec3 u0111ang diu1ec5n cu1ea3nh khu1ecfa thu00e2n, tuy nhiu00ean Lee Min Ho lu1ea1i cu0103ng thu1eb3ng khu00f4ng ku00e9m. Sau u0111u00f3, anh chu00e0ng lu1ed9 ru00f5 nhu1eefng biu1ec3u cu1ea3m ngu01b0u1ee3ng ngu00f9ng tru00ean gu01b0u01a1ng mu1eb7t vu00ec diu1ec5n cu1ea3nh bu1ea1o vu1edbi u0111u00e0n chu1ecb.

Xem thêm: List Các Rạp Chiếu Phim Ở Tp Hcm, Rạp Phim Khu Vực Tp

Lee Min Ho mu1eb7t u0111u1ea7y cu0103ng thu1eb3ng lúc diu1ec5n cu1ea3nh cu1edfi u00e1o, du00f9 chu1ec9 ku00e9o xuu1ed1ng phu00e2n nu1eeda ngu01b0u1eddi.Lee Min Ho mu1eb7t u0111u1ea7y cu0103ng thu1eb3ng lúc diu1ec5n cu1ea3nh cu1edfi u00e1o, du00f9 chu1ec9 ku00e9o xuu1ed1ng phu00e2n nu1eeda ngu01b0u1eddi.Anh chu00e0ng nhu0103n nhu00f3 lúc diu1ec5n cu1ea3nh cu1eddi u0111u1ed3, cu00f2n Son Ye Jin cu0169ng chu1eb3ng du00e1m nhu00ecn vu00ec quu00e1 ngu01b0u1ee3ng.Anh chu00e0ng nhu0103n nhu00f3 lúc diu1ec5n cu1ea3nh cu1eddi u0111u1ed3, cu00f2n Son Ye Jin cu0169ng chu1eb3ng du00e1m nhu00ecn vu00ec quu00e1 ngu01b0u1ee3ng.Lee Min Ho nhu0103n nhu00f3 vu00ec phu1ea3i diu1ec5n 'cu1ea3nh nu00f3ng' vu1edbi u0111u00e0n chu1ecb.Lee Min Ho nhu0103n nhu00f3 vu00ec phu1ea3i diu1ec5n 'cu1ea3nh nu00f3ng' vu1edbi u0111u00e0n chu1ecb.Khi tham gia vu00e0o bu1ed9 phim nu00e0y, Lee Min Ho lu00e0 mu1ed9t ngu00f4i sao u0111ang lu00ean cu00f2n Son Ye Jin lu00e0 u0111u00e0n chu1ecb cu00f3 nhiu1ec1u nu0103m trong nghu1ec1 vu00e0 u0111ang su1edf hu1eefu vào tay ru1ea5t nhiu1ec1u bu1ed9 phim nu1ed5i tiu1ebfng. Viu1ec7c thay u0111u1ed5i hu00ecnh u1ea3nh ngu1ecdc nu1eef u0111u1ec3 vu00e0o vai cu00f4 gu00e1i hu01a1i ngu1ed1c nghu1ebfch, u0111u00e1ng yu00eau Park Gae In, Son Ye Jin chu1ee9ng minh cu00f4 khu00f4ng chu1ec9 cu00f3 khu1ea3 nu0103ng diu1ec5n nhu1eefng vai bi mu00e0 cu00f2n cu00f3 thu1ec3 chu1ecdc cu01b0u1eddi khu00e1n giu1ea3.Vu00e0o thu1eddi u0111iu1ec3m cu00f4ng bu1ed1 du1ef1 u00e1n, u0111u00e3 cu00f3 ru1ea5t nhiu1ec1u su1ef1 nghi ngu1edd vu1ec1 viu1ec7c Lee Min Ho vu00e0 Son Ye Jin cu00f3 thu1ec3 ku1ebft hu1ee3p u0103n u00fd cu00f9ng nhau tuyệt khu00f4ng, mặc dù nhiu00ean sau khi phim u0111u01b0u1ee3c phu00e1t su00f3ng thu00ec Nu00e0ng ngu1ed1c vu00e0 quu00e2n su01b0u0111u00e3 nhu1eadn u0111u01b0u1ee3c su1ef1 yu00eau thu00edch nu1ed3ng nhiu1ec7t cu1ee7a khu00e1n giu1ea3 tru1ebb. Vu00e0 du00f9 u0111u00e3 10 nu0103m tru00f4i qua, Nu00e0ng ngu1ed1c vu00e0 quu00e2n su01b0vu1eabn lu00e0 bu1ed9 phim luu00f4n nu1eb1m trong đứng đầu nhu1eefng cu00e1i tu00ean mu00e0 khu00e1n giu1ea3 8x, 9x thu01b0u1eddng xuất xắc nhu1eafc tu1edbi.Hu00e9 lu1ed9 cu1ea3nh nu00f3ng u0111u1ec3 u0111u1eddi cu1ee7a Son Ye Jin vu00e0 Lee Min Ho trong phim 10 nu0103m tru01b0u1edbc, 'chu1ecb u0111u1eb9p' phu00e1t ngu01b0u1ee3ng khu00f4ng du00e1m nhu00ecn u0111u00e0n em cu1edfi tru1ea7n 6Hu00e9 lu1ed9 cu1ea3nh nu00f3ng u0111u1ec3 u0111u1eddi cu1ee7a Son Ye Jin vu00e0 Lee Min Ho trong phim 10 nu0103m tru01b0u1edbc, 'chu1ecb u0111u1eb9p' phu00e1t ngu01b0u1ee3ng khu00f4ng du00e1m nhu00ecn u0111u00e0n em cu1edfi tru1ea7n 7

Bài viết liên quan