""

Kiểu Và Khai Báo Biến Trong C

Share:

Trong bài bác này bọn họ sẽ học các kiểu dữ liệu trong lập trình C, đấy là một kỹ năng và kiến thức rất đặc biệt quan trọng khi bạn muốn tối ưu code, tối ưu RAM và ROM. Và chọn kiểu dữ liệu cân xứng cho những biến hoặc hằng trong khi lập trình


Các kiểu tài liệu trong lập trình sẵn C

Có 3 team kiểu tài liệu chính:

Primary: Kiểu dữ liệu cơ bạn dạng của ngôn từ Cuser defined: Kiểu tài liệu người thiết kế tự định nghĩaDerived: giao diện dữ liệu upgrade từ dữ liệu cơ bản, giao hàng cho những mục đích không giống nhau

*

Nhóm kiểu dữ liệu cơ bản

Kiểu kí tự Char

Kiểu kí từ char có 1 kiểu đặc biệt là String, bao gồm chuỗi các char liên tiếp.

Bạn đang đọc: Kiểu và khai báo biến trong c

Kiểu char thường xuyên được áp dụng để lưu giữ những kí tự, những chữ cùng số. Theo bảng kí trường đoản cú ASCII

KiểuCỡ lưu lại trữDãy giá chỉ trị
char1 byte-128 tới 127 hoặc 0 cho tới 255
unsigned char1 byte0 tới 255
signed char1 byte-128 cho tới 127

Kiểu số nguyên (kiểu int) trong C

Kiểu tài liệu số nguyên tạo thành 2 kiểu tất cả dấu (signal) cùng không âm (unsigned).

Dựa vào giá chỉ trị cực to (giới hạn) của kiểu cực hiếm sẽ chia thành các kiểu bé dại như sau:

KiểuCỡ lưu trữDãy giá chỉ trị
int2 hoặc 4 bytes-32,768 cho tới 32,767 hoặc -2,147,483,648 cho tới 2,147,483,647
unsigned int2 hoặc 4 bytes0 tới 65,535 hoặc 0 tới 4,294,967,295
short2 bytes-32,768 cho tới 32,767
unsigned short2 bytes0 tới 65,535
long4 bytes-2,147,483,648 cho tới 2,147,483,647
unsigned long4 bytes0 tới 4,294,967,295

Kiểu số thực dấu chấm động (Floating-Point) trong C

Bảng dưới đây đưa cho mình những gọi biết rõ ràng về những kiểu số thực vệt chấm hễ tiêu chuẩn chỉnh với cỡ lưu trữ và dải giá trị tương tự như độ chủ yếu xác:

KiểuCỡ giữ trữDãy giá bán trịĐộ thiết yếu xác
float4 byte1.2E-38 cho tới 3.4E+386 địa chỉ thập phân
double8 byte2.3E-308 tới 1.7E+30815 vị trí thập phân
long double10 byte3.4E-4932 tới 1.1E+493219 địa điểm thập phân

Kiểu void

Kiểu void xác định không có giá trị nào. Nó được áp dụng trong 4 trường vừa lòng sau đây:

Hàm trả về không có giá trị. VD: void Turn_on_led(led1);Hàm không tồn tại tham số truyền vào. VD: int Turn_off_all(void);Hàm không có giá trị và không tồn tại tham số truyền vào. VD: void Ham(void);Con trỏ đẳng cấp void* . VD: void *malloc (size_t size); sẽ học trong các bài nhỏ trỏ.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Chơi Trò Chơi Con Muỗi Vo Ve, Hướng Dẫn Cách Chơi Trò Chơi Con Muỗi

Nhóm dữ liệu người dùng định nghĩa

Đây là những từ khóa để người lập trình tự định nghĩa kiểu dữ liệu mình sử dụng. Bọn chúng vẫn yêu cầu sử dụng các kiểu dữ liệu cơ bản để tạo nên kiểu tài liệu mới

Chúng ta vẫn học trong số bài enum với typerdef

Nhóm hình trạng dữ liệu tăng cấp (đặc biệt)

Đây là những kiểu tài liệu có công dụng đặc biệt, tạo ra bởi các kiểu dữ liệu cơ bản, để sử dụng trong những trường hợp đặc biệt:

Ví dụ:

Array:mảng, là chuỗi những kiểu dữ liệuPointer: bé trỏ, là địa chỉ cửa hàng của ô nhớStruct: sản xuất ra cấu tạo dữ liệu riêngUnion: Tập hợp, là hợp của nhiều kiểu tài liệu với nhau

Những loại này sẽ được học trong số phần sau.

Hàm sizeof

Hàm sizeof(tham số truyền vào) để chất vấn xem biến, hoặc kiểu tài liệu đó chiếm từng nào byte trong cỗ nhớ.

Để kiểm tra form size các kiểu dữ liệu cơ bạn dạng và phạm vi của nó, bạn cũng có thể làm như sau:

#include #include // for int,char macros #include // for float,double macros int main() char c; short s; int i; unsigned int ui; float f; double d; long long ll; // sizeof printf("Size of char is %d ", sizeof c); // Ctrl C, Ctrl V printf("Size of short is %d ", sizeof s); printf("Size of int is %d ", sizeof i); printf("Size of unsigned int is %d ", sizeof ui); printf("Size of float is %d ", sizeof f); printf("Size of double is %d ", sizeof d); printf("Size of long long is %d ", sizeof ll); // Get min_val & max_val of data_type printf("char ranges from : %d khổng lồ %d ", CHAR_MIN, CHAR_MAX); printf("int ranges from : %d khổng lồ %d ", INT_MIN, INT_MAX); printf("unsigned int ranges from : 0 to %lli ", UINT_MAX);Kết quả

*

Kết

Khi học tập kiểu tài liệu trong C, các bạn nên focus vào các kiểu dữ liệu cơ bản, những kiểu dữ liệu khác hầu như được cải tiến và phát triển dựa trên gần như kiểu dữ liệu cơ phiên bản đó. Từng kiểu tài liệu sẽ tương xứng trong những trường thích hợp khác nhau. Và nên chọn lựa kiểu dữ liệu tương xứng để tối ưu bộ nhớ chương trình nhé

Bài viết liên quan