""

CÓ TẤT CẢ BAO NHIÊU SỐ CÓ 3 CHỮ SỐ CHIA HẾT CHO 3 MÀ CHỮ SỐ HÀNG TRĂM GẤP 3 LẦN CHỮ SỐ HÀNG ĐƠN VỊ?

Share:
Home/ Môn học/Toán/1. Có bao nhiêu số có 3 CS mà phân chia hết cho 3 cùng CS hàng trăm gấp 3 CS ĐV 492. Mang đến 4 chữ số: 0; 1; 3; 5. Lập được từng nào số thập phân bao gồm đủ 4 chữ s

1. Có bao nhiêu số tất cả 3 CS mà phân chia hết cho 3 với CS hàng trăm ngàn gấp 3 CS ĐV 492. Mang đến 4 chữ số: 0; 1; 3; 5. Lập được bao nhiêu số thập phân tất cả đủ 4 chữ s


1. Có bao nhiêu số tất cả 3 CS mà phân chia hết cho 3 và CS hàng trăm gấp 3 CS ĐV 492. Mang lại 4 chữ số: 0; 1; 3; 5. Lập được từng nào số thập phân gồm đủ 4 chữ số trên nhưng phần thập phân không thật 2 chữ số.

Bạn đang đọc: Có tất cả bao nhiêu số có 3 chữ số chia hết cho 3 mà chữ số hàng trăm gấp 3 lần chữ số hàng đơn vị?


*

Đáp án:

1. 10 số

2. 12 số

Giải thích các bước giải:

1. Chữ số hàng nghìn gấp 3 lần chữ số hàng đơn vị nên chữ số hàng trăm ngàn là hầu hết chữ số phân chia hết mang đến 3.chữ số hàng trăm là 3, 6, 9.vậy ta có chữ số hàng đơn vị chức năng tương ứng là 1, 2, 3.vì là số gồm 3 chữ số phân tách hết đến 3 đề xuất tổng các chữ số ở mặt hàng trăm, mặt hàng chục, hàng đơn vị chức năng là số chia hết cho 3xét chữ số 3 ở sản phẩm trăm: 321, 351,381xét chữ số 6 ở hàng trăm: 612, 642, 672xét chữ số chín ở mặt hàng trăm: 903, 933, 963, 993⇒có tất cả 10 số.

2.Từ 4 chữ số 0, 1, 3 cùng 5, ta rất có thể viết được:

10,35; 10,53; 13,05; 15,03; 30,15; 30,51; 31,05; 35,01; 50,13; 50,31; 53,01; 53,10.

⇒Lập được 12 số


*

tuenhi
0
Reply

`1.`

Ta có:

Chữ số hàng nghìn gấp `3` lần chữ số hàng đơn vị chức năng nên chữ số hàng trăm là gần như chữ số phân tách hết cho `3`

Chữ số hàng nghìn là: `3, 6, 9`

Vậy ta tất cả chữ số hàng đơn vị tương ứng là: `1, 2, 3`

Vì là số có `3` chữ số chia hết đến 3 đề xuất tổng những chữ số ở mặt hàng trăm, sản phẩm chục, hàng đơn vị chức năng là số phân tách hết cho `3`.

Xem thêm: Mật Danh K2 Tập 14 Full (2016), Xem Phim Mật Danh K2 Tập 14 Thuyết Minh

Xét chữ số `3` ở sản phẩm trăm: `321, 351, 381`

Xét chữ số `6` ở mặt hàng trăm: `612, 642, 672`

Xét chữ số `9` ở sản phẩm trăm: `903, 933, 963, 993`

`⇒` Có toàn bộ `10` số.

`2.`

Từ `4` chữ số `0, 1, 3` với `5`, ta có thể viết được:

+ `10, 35`; `10, 53`

+ `13, 05`; `15, 03`

+ `30, 15`; `30, 51`

+ `31, 05`; `35, 01`

+ `50, 13`; `50, 31`

+ `53, 01`; 53, 10`

`⇒` Vậy ta lập được `12` số.


Leave an answer


Name*

E-Mail*

website


Featured image
Select file Browse

Captcha*35:5x4+1-9:3 = ? ( )


Answer*


Click here to lớn cancel reply.
Maria
*

About Maria
Đặt Câu Hỏi

Bài viết liên quan