""

Âm mưu và tình yêu tập 861

Share:
MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - thoải mái - hạnh phúc ---------------

Số: 861/BVHTTDL-VHDT V/v kiểm soát và chấn chỉnh những hiện tượng phản cảm không tương xứng với văn hoá truyền thống

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2022

Kính gửi: Sở Văn hoá, Thể thao cùng Du lịch, SởVăn hoá, Thông tin, Thể thao cùng Du lịch, Sở Văn hoá và Thể thao, Sở Du lịch

Thời gian qua, thực hiện công tác bảotồn, phạt huy những giá trị văn hoá truyền thống cuội nguồn của đồng bào các dân tộc thiểu sốđã được những cấp, các ngành từ tw tới địa phương quan liêu tâm, tổ chức đồngbộ và cụ thể hóa thông qua các chương trình hành động, nhiều cơ chế đã kịpthời được xây dựng, điều chỉnh, bổ sung cập nhật bám ngay cạnh với yêu cầu của thực tiễn, hoạtđộng văn hoá càng ngày càng gắn kết ngặt nghèo hơn với các nghành nghề khác của đời sốngxã hội, văn hóa truyền thống lịch sử của đồng bào những dân tộc thiểu số đã có quantâm, bảo tồn, đẩy mạnh trong thời kỳ bắt đầu của đất nước.

Bạn đang đọc: Âm mưu và tình yêu tập 861

Tuy nhiên, qua công tác làm việc theo dõi, nắmbắt thực trạng trên những phương tiện thông tin đại chúng, vẫn còn đó những hiện tượng,sự việc phản cảm như “cướp vợ”, “bắt vợ” tại một vài địa phương tất cả đồng bào dântộc Mông sinh sống. Hiện tượng lạ này không tương xứng với truyền thống cuội nguồn văn hoá dân tộc,gây găng tay dư luận làng hội, làm tác động đến những giá trị văn hoá truyền thốngtốt đẹp của đồng bào dân tộc bản địa Mông.

Vì vậy, để chấn chỉnh, loại bỏ nhữnghiện tượng phản cảm không phù hợp với văn hoá truyền thống trong công tác bảo tồn,phát huy các giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểusố nói chung, đồng bào dân tộc bản địa Mông nói riêng, cỗ Văn hoá, Thể thao cùng Du lịchđề nghị Sở Văn hoá, Thể thao với Du lịch, Sở Văn hoá, Thông tin, Thể thao với Dulịch, Sở Văn hoá và Thể thao, Sở du lịch các tỉnh, thành phố trực trực thuộc Trungương thực thi thực hiện một số trong những nội dung sau:

1. Tham mưu đến Uỷ ban quần chúng tỉnh,thành phố desgin kế hoạch và xúc tiến có hiệu quả các chính sách của Đảng,Nhà nước và cỗ Văn hoá, thể thao và du lịch về công tác làm việc bảo tồn, vạc huy phiên bản sắcvăn hoá truyền thống giỏi đẹp của cộng đồng các dân tộc bản địa thiểu số Việt Nam.

2. Thực hiện các giải pháp đồng bộchấm xong xuôi những hiện tượng kỳ lạ phản cảm không tương xứng với văn hoá truyền thống trongcông tác thống trị văn hoá, những vấn đề hủ tục lạc hậu làm ảnh hưởng tới phong tục,tập quán, đời sống văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc. Tăng cường công tác thanhtra, kiểm tra, kịp lúc xử lý vi phạm luật theo thẩm quyền.

Xem thêm: Top 9 Bộ Tứ Bá Đạo Tập 9 - Top 9 Bộ Tứ Bá Đạo Tập 26 Mới Nhất 2021

3. Đẩy mạnh công tác làm việc tuyên truyền phổbiến các chủ trương, mặt đường lối của Đảng, chủ yếu sách, pháp luật ở trong nhà nước vềcông tác dân tộc nói chung, công tác làm việc văn hoá dân tộc bản địa nói riêng biệt trong cộng đồngcác dân tộc bản địa sinh sinh sống trên địa bàn. Lành mạnh và tích cực tuyên truyền, giới thiệu, quảng bávề nguồn gốc, tiến trình thực hành cùng giá trị của các phong tục, tập cửa hàng tốtđẹp trong xã hội các dân tộc; bảo tồn có tinh lọc những phong tục, tập quántốt đẹp và loại bỏ những yếu tố tiêu cực, bội nghịch cảm không cân xứng với văn hoátruyền thống của xã hội các dân tộc.

Bộ Văn hoá, thể dục thể thao và du lịch đềnghị Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hoá, Thông tin, Thể thao và Du lịch,Sở Văn hoá cùng Thể thao, Sở du ngoạn các tỉnh, thành phố tích cực thực hiện thựchiện các nội dung trên với kịp thời báo cáo, khuyến nghị những vấn đề, câu chữ liênquan đến công tác làm việc bảo tồn, phân phát huy hầu như giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹpcủa đồng bào những dân tộc thiểu số trên địa phương về cỗ Văn hoá, Thể thao cùng Dulịch (qua Vụ Văn hoá dân tộc) để tổng hợp, báo cáo và khuyến nghị Lãnh đạo bộ xemxét, quyết định./.

vị trí nhận: - Như trên; - bộ trưởng liên nghành (để báo cáo); - những Thứ trưởng; - Lưu: VT, VHDT, P(60b).

Bài viết liên quan