""

VẠN PHÁP THẦN THÔNG CHỈ ẤN

Share:
Francais
*

Thần thông và Viên thông神通 &圓通Supernatural power và Perfect wisdom
*
***

Nội dung1. Thần thông vào Phật giáo.

Bạn đang đọc: Vạn pháp thần thông chỉ ấn

1.1. Thần thông(神通; P: abhiññā; S: abhijñā; E: supernatural power). Thần thông thuộc phạm trù vật dụng lý và chổ chính giữa lý.1.2. Lục thông. Lục thông = Lục thần thông = Thần thông hữu lậu + Thần thông vô lậu.1) Thần thông hữu lậu: - Thiên Nhãn thông (天眼通; P: Dibbacakkhu, Cutūpapātañāṇa; S: Divyacaksus; E: Clairvoyance). - Thiên Nhĩ thông (天耳通; P: Dibbasota; S: Divyasrotam; E: Clairaudience). - Tha trọng tâm thông (他心通; P: Paracittavijañāṇa; S: Paracittajnana; E: Mental telepathy, ability khổng lồ know the minds of all living beings). - Túc Mạng thông (夙命通; P: Pubbenivāsānussatiñāna; S: Purvanivasanusmrtij-nana; E: Ability lớn penetrate into past và future lives of self và others). - Thần Túc thông (神足通; P: Iddhividha; S: Rddhipada; E: Ability khổng lồ be anywhere at will). 2) Thần thông vô lậu: - Lậu Tận thông: (漏盡通; P: Asavakkhayañāṇa; S: Asravaksayajnana; E: The supernatural insight into the initiative of the stream of transmigration).1.3. Tam minh (三明; P: Tivijja; S: Trividya; E: Three insights, Three kinds of clarity).1.4. Giáo hóa thần thông 教化神通(= Du hý thần thông游戲神通; E: The supernatural powers in which Buddhas và Bodhisattvas indulge).2. Viên thông vào Phật giáo.2.1. Lục căn.1. Nhãn căn (眼根; P: cakkhu; S: cakṣus): phòng ban và năng lượng thị giác (Mắt).2. Nhĩ căn (耳根; P: sota; S: śrotra): cơ sở và năng lực thính giác (Tai).3. Tỷ căn (鼻根; P: ghāna; S: ghrāṇa): cơ sở và năng lượng khứu giác (Mũi).4. Thiệt căn (舌根; P: jivhā; S: jihvā): phòng ban và năng lực vị giác (Lưỡi).5. Thân căn (身根; P;S: kāya): ban ngành và năng lực xúc giác( Thân).6. Ý căn (意根; P: mano; S: manaḥ): cơ sở và năng lượng tư duy (Ý, óc bộ).2.2. Viên thông. - Viên thông liền phạm trù Chân lý. - 25 pháp tu viên thông.2.3.Lục căn viên thông. 2.4. Pháp hành Lục căn viên thông theo Phật giáo nam truyền.2.5. Pháp hành Lục căn viên thông theo Phật giáo Bắc truyền.1. Nhãn căn viên thông của ngài A-na-luật-đà.2. Nhĩ căn viên thông của Bồ-tát Quán-thế-âm.3. Ghen căn viên thông của ngài Chu-lợi-bàn-đặc-ca.4. Thiệt căn viên thông của ngài Kiều-phạm-bát-đề.5. Thân căn viên thông của ngài Tất-lăng-già-bà-ta6. Ý căn viên thông của ngài Tu-bồ-đề.2.6. Quán vậy Âm và Nhĩ căn viên thông.NBS: Minh tâm 4/20211. Thần thông trong Phật giáo.

Xem thêm: Dàn Sao Vì Sao Đưa Anh Tới Sau 7 Năm: Cụ Giáo, Vì Sao Đưa Anh Tới

Trong Phật giáo, thần thông còn gọi là thắng trí, được xem là khả năng quan trọng của con người về những hành động thuộc phạm trù đồ vật lý và trung tâm lý. Dưới đó là một số đường nét về thần thông.1.1. Thần thông (神通; P:abhiññā; S: abhijñā; E: supernatural power):Thần thông là từ gốc Hán, trong đó:- Thần: Là kỳ lạ, huyền diệu, siêu nhiên, bất phàm.Ví dụ: Như thần đồng đứa trẻ tài năng năng thừa trội kỳ lạ thường.- Thông: Làtrơn tru, thấu suốt không trở nên ngăn trở khi thực hiện một sự việc nào. Ví dụ: Như khai thônglàthấu suốt không thể trở ngại.Theo đó:Thần thôngđược xem như là năng lực làm được vấn đề nào kia một biện pháp kỳ lạ khác thường, nên thần thông có cách gọi khác là phép lạ (phép lạ là tự thuần Việt). Tự xa xưa, tín đồ ta vẫn biết các về thần thông.Thần thônglà từ hay được dùng trong Phật giáo. Đạo Phật cho rằng người ta vốn có tuệ tính từ nhiên, nối liền vô ngại, đổi khác vô lường, ai tu chứng được phần đó điện thoại tư vấn làthần thông, nhưthiên nhãn thôngcó kỹ năng trông thấy suốt hết số đông nơi;tha trung khu thôngcó tài năng biết không còn lòng fan khác. 1.2. Xuất phát và phân các loại thần thông.
*
*
Theo Phật giáo thần thông được xếp thành 6 một số loại gọi là Lục thông (; P: abhiññā; S: abhijna or sadabhijna; E: six supernatural or universal powers - còn được gọi là 6 sức khỏe tâm linh khôn xiết thế). Lục thông được chia làm 2 nhóm:- Thần thông hữu lậu: tất cả 5 loạithần thông chưa rốt ráo, chưa thoát ra khỏi Tam giới. Hành giả chưa đắc A La Hán quả, tức thị còn phiền não, vẫn rất có thể đắc 5 thần thông. Những thần thông này chỉ có mức giá trị sản phẩm công nghệ yếu và tiềm tàng nhiều nguy cơ, và được coi như làphó sản so với sự giác ngộ.- Thần thông vô lậu: Chỉ tất cả một loại, đây new thực là các loại thần thông có mức giá trị cần thiết hình thành từ tuệ giác.Hành mang khi đắc trái A La Hán, trung tâm được giải thoát, xong xuôi sạch phiền não, thì hội chứng đắc cả sáu loại thần thông. Vào kinh chén bát Đại Nhân Giác gồm ghi: “Duy tuệ thị nghiệp* 唯慧是業。”, bao gồm nghĩa rằng tuệ giác là sự việc nghiệp của bạn tu.Lục thông tất cả được là vì là hiệu ứng tổng hợp từ sự tương khắc 6 căn : mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Dưới đấy là nội dung của của 6 các loại thần thông:1) Thần thông hữu lậu: tất cả 5 loại kĩ năng siêu nhiên bao hàm tác ý thiện-ác, dễ đưa tới những vướng mắc truyền nhiễm ô, sinh sản mê nghiệp và gây nên phiền não, có có:1/. Thiên Nhãn thông(; P: Dibbacakkhu, Cutūpapātañāṇa; S: Divyacaksus; E:Clairvoyance): Đó là năng lực nhìn của mắt không giảm bớt - không biến thành trở mắc cỡ bởi khoảng cách và chướng ngại vật.Cơ sở khoa học của Thiên Nhãn thông rất có thể được gọi như sau: bình thường con người chúng ta chỉ bắt gặp những nhan sắc chất có quang phổ từ red color đến màu tím. Nhờ luyện tập thiền định, hoặc một phép rèn luyện niềm tin nào đó, sóng não của họ mạnh lên, có thể thu sóng được hầu như hình nhan sắc ở tần số khác, ví như sóng cực ngắn (E: ultra short wave: Một các loại sóng bao gồm thể xuyên qua vật cản, dùng trong thông tin vũ trụ). Bởi vậy, người đạt Thiên Nhãn thông có sức nhìn không hạn chế.Quang phổ năng lượng điện từ------------Chú thích: địa điểm của Thiên Nhãn thông trong Ngũ nhãn (五眼; P: pañca cakkhūni; S: pañca cakṣūṃṣi - 5 thấy biết) của Phật giáo được trình bày trong gớm Đại quá Kim Cangnhư sau:1) Nhục nhãn (肉眼; S: Māṃsa-cakṣus): Là con mắt vốn có không thiếu nơi nhục nhân này. Thấy chỉ nơi sáng, không thấy địa điểm tối, chỉ thấy trước mắt, ko thấy sau lưng.2) Thiên nhãn(天眼; S: Divya-cakṣus): Là bé mắt của người trên cõi Trời nhan sắc giới Thấy trước sau, trong ngoài, núi gò, vách đá đều thông suốt không ngăn ngại.3) Huệ nhãn: (慧眼; S: Prajñā-cakṣus): Là nhỏ mắt của mặt hàng Thinh Văn, Duyên Giác rất có thể biết rõ chân không vô tướng, cũng hoàn toàn có thể quán sát các hiện tượng hồ hết là không tướng, Định tướng. Phiêu lưu nghĩa lý trong văn từ sâu cạn, Nhân quả lành dữ, kiếp trước, kiếp sau rõ rệt như xem chỉ trong tâm bàn tay.4) Pháp nhãn: (法眼; S: Dharma-cakṣus): Là bé mắt của chư vị Bồ-tát hoàn toàn có thể quán chiếu thấy toàn bộ các pháp môn để cứu giúp độ không còn thảy chúng sanh. Thấy cùng hiểu được những pháp phương tiện đi lại của chư Phật là tùy theo căn cơ cao rẻ của bọn chúng sinh cơ mà chỉ dạy dỗ không không nên lạc, như bệnh nào cho thuốc nấy.5) Phật nhãn:(佛眼; S: Buddha-cakṣus): Là con mắt của Phật, gồm đầy đủ chức năng của 4 một số loại nhãn lực vừa nêu trên. Mắt này không có gì ko thấy biết, cả nghe với thấy đều dùng tương hỗ lẫn nhau, không có tư duy nào nhưng mà không thấy được. Soi thấu khắp kiếp trường đoản cú vô thỉ đến vô chung, toàn bộ Nhân quả đều biểu hiện rõ trước mắt.Năm thứ bé mắt này đều vị phước lành chiêu cảm nhưng mà ra. Duy bao gồm Phật là trọn vẹn đầy đủ. Nhỏ mắt chia nhỏ ra làm năm nhưng gốc ở vị trí chứng ngộ đạo lý toàn triệt, rồi thì người nào cũng có được.2/. Thiên Nhĩ thông(天耳; P:Dibbasota; S: Divyasrotam; E: Clairaudience): Đó là kĩ năng nghe của tai ko hạn chế, không bị trở mắc cỡ của ngôn ngữ, hiểu được giờ muôn loài.Cơ sở khoa học tương tự như Thiên Nhãn thông.3/. Tha trọng điểm thông(他心通;P: Paracittavijañāṇa, Cetopariyañāṇa; S: Paracittajnana; E: Mental telepathy, ability to lớn know the minds of all living beings): Đó là tài năng biết được lưu ý đến của muôn loài.5 dạng sóng óc chínhCơ sở công nghệ của Tha trọng điểm thông có thể được gọi như sau: bộ não con bạn ví như một đài thu với phát sóng, hầu hết tâm tư, ý nghĩ về của bọn họ đều lan ra bao phủ dưới dạng sóng. Dựa vào tu tập Thiền định, hoặc một phép luyện niềm tin nào đó, họ cải thiện được sức thu của óc bộ. Lúc đó, chúng ta có thể thu được sóng não cùng hiểu đối tượng đang nghĩ về gì.4/. Túc Mạng thông(; P: Pubbenivāsānussatiñāna; S: Purvanivasanusmrtij-nana; E: Ability to lớn penetrate into past & future lives of self và others): Đó là kỹ năng nhìn thấy được không ít kiếp thừa khứ của chính mình và fan khác.Cơ sở công nghệ của Túc Mạng thông hoàn toàn có thể được gọi như sau: khoa học nhân điện thời nay đã chụp được trường bức xạ bao quanh con người, mà lại trong tôn giáo điện thoại tư vấn là "Hào quang quẻ – E: Aura", bao gồm 7 tầng, phản ánh tính cách, chứng trạng sức khoẻ, suy xét của tín đồ đó. Đặc biệt tầng đồ vật 7, nằm ở vị trí ngoài cùng, lưu lại giữ ký kết ức của tín đồ đó, bao gồm Tiềm thức cùng Vô thức, không chỉ từ thuở nhỏ dại mà từ nhiều kiếp vượt khứ. Fan đạt Túc Mạng thông hoàn toàn có thể đọc đọc tầng hào quang này.5/. Thần Túc thông(;P: Iddhividha; S: Rddhipada; E: Ability khổng lồ be anywhere at will): Đó là khả năng dịch rời không hạn chế: phi thân (khinh thân), dịch rời tức thời. Thậm chí là còn có thể tàng hình, hiện nay thân to, bé dại tùy ý. Thần Túc thông còn được gọi là Biến Hóa thông.Cơ sở khoa học của Thần Túc thông rất có thể được phát âm như sau: Con bạn vốn dĩ được tạo thành thành bởi vô số những tế bào. Khi luyện tập sức mạnh ý chí đến hơn cả có thể thống trị chính mình, làm chủ từng thành phần trong cơ thể, thì bài toán làm cho khung hình nhẹ nhàng, teo nhỏ, phình lớn… là điều trọn vẹn có thể. Nói thêm về khả năng di chuyển tức thời, thì khoa học ngày này thừa nhận có sự mãi sau của chiều không gian thứ 4, người bước vào chiều không khí này rất có thể đi đến bất kể đâu trong không gian 3 chiều là địa điểm ta sẽ ở.-------------Chú thích:- Theo A-tì-đạt-ma Đại-tì-bà-saluận(阿毗達磨大毗婆沙論; S: Abhidharma-mahāvibhāṣā-śāstra)có 3 đồ vật thần dụng của Thần Túc thông.1)Vận thân thần dụng運身神用:Bay lên lỗi không y như chim bay nhẹ nhàng.2)Thắng giải thần dụng 勝解神用: Ở xa nhưng mà thấy như gần, nương vào năng lực này thì tuy thân ở thế giới này cơ mà tay cùng với tới mặt trăng, mặt trời.3) Ý thế thần dụng意勢神用: Nhãn thức khôn cùng việt có thể thấy cho tới nhiều thế giới khác.Mah- Theo Đại Trí Độluận(大智度論; S: Mahā-prajñā-pāramita-śāstra) của ngài Long Thọ, gồm 3 sản phẩm công nghệ như ý của Thần Túc thông.1)Năng đáo như ý能到如意: Thân cất cánh đi được, y hệt như chim cất cánh vô ngại. Dời xa lại gần, không đi cơ mà đến. Biến mất nơi đây, mở ra nơi khác. Vào một niệm là cho nơi.2)Chuyển biến như ý轉變如意: Lớn trở thành nhỏ, nhỏ tuổi biến thành lớn. Một biến thành nhiều, nhiều trở thành một vì vậy mọi đồ gia dụng đều có thể chuyển biến.3)Thánh như ý聖如意: Đó là so với 6 trần, năng quán vật bất tịnh, ko đáng yêu quý là tịnh, quán vật tịnh tâm lại đáng ưa là bất tịnh. Phép thánh như ý này chỉ bậc giác ngộ new có.2) Thần thông vô lậu: Đây là năng lực siêu nhiên dữ thế chủ động Nhân Quả mang đến 5 nhiều loại thần thông nói trên bằng tuệ giác, kia là chủ động vượt qua những vướng mắc chấp thủ gây phiền óc từ 5 nhiều loại thần thông này, kia là:6. Lậu Tận thông:(漏盡通; P: Asavakkhayañāṇa; S: Asravaksayajnana; E: The supernatural insight into the initiative of the stream of transmigration): Là khả năng quản lý thân với tâm, không trở nên nhiễm ô tham-sân-si trong đa số hoàn cảnh. Phá được bửa chấplà mai dong của rất nhiều nghiệp chướng đối đãi thị phi như tốt tuyệt xấu hoặc thiện hay ác, gây ra phiền não. Fan đạt Lậu Tận thông vẫn ở vào một trạng thái được gọi là Niết bàn.
*

Bài viết liên quan