""

Cồ Việt

Share:
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt ý trung nhân Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang đọc: Cồ việt

*
*
*

Từ điển Việt Anh.Vietnamese-English Dictionary

Từ điển Anh - Việt

Từ điển Việt - Anh

Từ điển Nga - Việt

Từ điển Việt - Nga

Từ điển Lào - Việt

Từ điển Việt - Lào

Tra cứu vớt từ điển WordNet, trường đoản cú điển Collocation. Tra cứu vớt nghữ pháp

Bạn bao gồm thể thiết lập app phần mềm từ điển trên Windows nhằm tra từ điển tiện lợi khi đọc văn phiên bản trên Word, PDF, Website, Game, Video... Xem phía dẫn.

dictionary

dictionary /"dikʃənəri/ danh từ
tự điển a walking (living) dictionary: trường đoản cú điển sống, tín đồ học rộng lớn biết những (định ngữ) có tính chất từ điển, có đặc điểm sách vở a dictionary style: văn giấy tờ dictionary English: giờ Anh giấy tờ
folder
contents dictionary entry : điểm vào thư mục lịch trình
từ điển
IRDS (information resource dictionary system) : hệ thống từ điển tài nguyên tin tức
automatic dictionary : từ bỏ điển tự động hóa
composite external symbol dictionary : từ điển ký kết hiệu ngoài kết hợp
composite external symbol dictionary (CESD) : trường đoản cú điển ký kết hiệu ngoài tinh vi
computer dictionary : trường đoản cú điển laptop
descriptor dictionary : từ điển biểu lộ
dictionary code : mã từ điển
dictionary order : sản phẩm tự từ bỏ điển
electronic commerce dictionary : trường đoản cú điển điện tử
external symbol dictionary : từ điển ký kết kiệu không tính
frequency dictionary : trường đoản cú điển tần suất
information resource dictionary (IRD) : từ bỏ điển nguồn thông tin
information resource dictionary schema : sơ thứ từ điển nguồn tin tức
information resource dictionary system (IRDS) : hệ thống từ điển tài nguyên thông tin
integrated data dictionary : tự điển tài liệu tích hợp
machine dictionary : tự điển thiết bị
main dictionary : từ điển bao gồm
mechanical dictionary : từ bỏ điển cơ giới
relocation dictionary : tự điển đưa vị
relocation dictionary : tự điển đưa vị trí
relocation dictionary : tự điển định vị lại
relocation dictionary : trường đoản cú điển tái định vị
reverse code dictionary : từ bỏ điền mã ngược
Lĩnh vực: điện
sách thuật ngữ
information source dictionary
trường đoản cú điểm nguồn thông tin

Xem thêm: Hoàng Thùy Linh Và Dàn Sao Nhật Ký Vàng Anh Sau 14 Năm Bây Giờ Ra Sao?

*

*

*

dictionary

dictionary noun

ADJ. comprehensive, good | electronic, online | picture | pocket | English, French, etc. | English/French, French/English, etc. | bilingual, monolingual | learner"s, native-speaker | standard | specialist, technical | collocation, etymological, historical, pronunciation | biographical, encyclopedic, medical I decided lớn consult a medical dictionary.

VERB + DICTIONARY consult, look sth up in, use If you don"t know the meaning of a word, look it up in the dictionary. Teaching children how to lớn use dictionaries | compile, write | edit | publish

Bài viết liên quan