Giải pháp:c1

quý khách hàng vẫn sinh sống đây

Trang công ty » no kia 1280 mat den man hinch va phlặng » no tê 1280 mat den man hinc va phim

quý khách đã xem: Giúp 1280 mất đèn màn hình cùng bàn phím

ráng toàn bộ cuộn tụ dây tất cả.vẫn không tồn tại đèn cơ mà lúc đem banh kẹp chân vật dụng 3 với lắp thêm 4 của màn hình thì bao gồm đèn nhưng mà lúc câu 2 chân 3va 4 thì sản phẩm từ khởi động.ví như điều đó thì chân vật dụng 4 là chân mas bắt buộc ko......ai tất cả thẻ góp mình tiếp khong có tác dụng cho trên đây phân vân làm thế nào nữa..cảm ơn trước nhé

mình ơi câu đi nè 

Bạn đang xem: Giải pháp:c1

*

" />

tđê mê khao them

Câu tắt Nokia 100 không nhận sim

*

Xem thêm: Những Hình Ảnh Hoạt Hình Về Tình Yêu Ngọt Ngào, Lãng Mạn, Dễ Thương Đẹp Nhất

*

*

*

Select title for publish: * no tê 1280 mat den man hinch va phim1280 mat den1280 mat den man hinhn2trăng tròn mat den mang hinh1280 mat nguon khong nhuc nhichc2-00 mat den man hinc va ban phimso bởi song 27301280 mat den man hinc va phim1280 mat den man hinc va demay 1280 mat sở hữu hinhso vày cau tat chidu thanh lịch nokia1280dien thoai nghiêm notê 1289 gia rr1280mat songcau den 1280notê 2323 mat dennokia 2700mat nguonman hinh 1280 lam hinh trai timdien thoa1280 mat den1280 hu den man hinhnocơ 1110i mat dendien thoách 1280 mat denmay 1280 mat den sở hữu hinhscreen 1280 không tồn tại đèn1280 mat den. man hinh1280 dien thoai vệ khong sang man hinch la bi saodt 1280 mat dennắp pin nokia 1208nắp pin nocơ 1280 đenno kia 1202no kia 12021280 cau mangia no kiaden man hinch 1280dt 1280 mat den ban phimnokia1661 mat denxin so vì cau man hinh mang lại 1280sản phẩm công nghệ nocơ tụ dung khong sáng màn hìnhnokia1280 mat den man hinch va phimmay 1200 mat den man hinhmat hinhgóp bản thân gắng vỏ dt nokia 105c2-00 mat dennh va ban phim1280 den man hinh1280 mat man hinhc2-00 mat den man hinh1280mat dencau den man hinc 12801280 mat den ban phimnokia 1280 mat den man hinhcau sở hữu hinc 12801280 mat den man hinc va ban phim1200 mat dennokia 2700 mat den man hinhxin giup 1280 tau mat den man hinhman hinch 1280may 1280 mat den ban phimso vày main 1280 nokia1280 mât đenmay 1280 mat hien thi2730 mat dengiamanhinhinno9dienthoai nghiêm no ki a2323 mat den man hinch va ban phimnotê man hinh to lớn ban phim2730 loa recau tat chan slặng notê 1200nokia 1280 mat den mat hien thinokia 1280 mat den