""

Nhạc Phim Hoàn Châu Cách Cách

Share:

当 山 峰 没 有 棱 角 的 时 候 当 河 水 不 再 流Dang shan feng mei you leng jiao de shi hou dang he shui bu zai liu当 时 间 停 住 日 夜 不 分Dang shi jian ting zhu ri ye bu fen天 地 万 物 化 为 虚 有Tian di wan wu hua wei xu you我 还 是 不 能 和 你 分 手 不 能 和 你 分 手Wo nhị shi bu neng he ni fen shou bu neng he ni fen shou你 的 温 柔 是 我 今 生 最 大 的 守 侯Ni de wen rou shi wo jin sheng zui da de shou hou当 太 阳 不 再 上 升 的 时 候 当 地 球 不 再 转 动Dang tai yang bu zai shang sheng de shi hou dang di qiu bu zai zhuan dong当 春 夏 秋 冬 不 再 变 换Dang chun xia qiu dong bu zai bian huan花 草 树 木 全 部 凋 残Hua cao shu mu quan lại bu diao can我 还 是 不 能 和 你 分 散 不 能 和 你 分 散Wo hai shi bu neng he ni fen san bu neng he ni fen san你 的 笑 容 是 我 今 生 最 大 的 眷 恋Ni de xiao rong shi wo jin sheng zui da de juan lian让 我 们 红 尘 作 伴 活 的 潇 潇 洒 洒Rang wo men hong chen zuo ban huo de xiao xiao sa sa策 马 奔 腾 共 享 人 世 繁 华Ce ma ben teng gong xiang ren shi fan hua对 酒 当 歌 唱 出 心 中 喜 悦Dui jiu dang ge chang chu xin zhong xi yue轰 轰 烈 烈 把 握 青 春 年 华Hong hong lie lie cha wo qing chun nian hua

让 我 们 红 尘 作 伴 活 的 潇 潇 洒 洒Rang wo men hong chen zuo ban huo de xiao xiao sa sa策 马 奔 腾 共 享 人 世 繁 华Ce ma ben teng gong xiang ren shi tín đồ hua

对 酒 当 歌 唱 出 心 中 喜 悦Dui jiu dang ge chang chu xin zhong xi yue轰 轰 烈 烈 把 握 青 春 年 华Hong hong lie lie bố wo qing chun nian hua

Ha hà há hà há ha ha ha hà

Ha hà há hà há hà ha ha há

Ha hà há hà há ha ha ha ha

Ha hà há hà Há

当 太 阳 不 再 上 升 的 时 候 当 地 球 不 再 转 动Dang tai yang bu zai shang sheng de shi hou dang di qiu bu zai zhuan dong当 春 夏 秋 冬 不 再 变 换Dang chun xia qiu dong bu zai bian huan

花 草 树 木 全 部 凋 残Hua cao shu mu quan bu diao can我 还 是 不 能 和 你 分 散 不 能 和 你 分 散Wo nhị shi bu neng he ni fen san bu neng he ni fen san

你 的 笑 容 是 我 今 生 最 大 的 眷 恋Ni de xiao rong shi wo jin sheng zui domain authority de juan lian让 我 们 红 尘 作 伴 活 的 潇 潇 洒 洒Rang wo men hong chen zuo ban huo de xiao xiao sa sa

策 马 奔 腾 共 享 人 世 繁 华Ce ma ben teng gong xiang ren shi fan hua对 酒 当 歌 唱 出 心 中 喜 悦Dui jiu dang ge chang chu xin zhong xi yue轰 轰 烈 烈 把 握 青 春 年 华Hong hong lie lie bố wo qing chun nian hua让 我 们 红 尘 作 伴 活 的 潇 潇 洒 洒Rang wo men hong chen zuo ban huo de xiao xiao sa sa策 马 奔 腾 共 享 人 世 繁 华Ce ma ben teng gong xiang ren shi tín đồ hua对 酒 当 歌 唱 出 心 中 喜 悦Dui jiu dang ge chang chu xin zhong xi yue轰 轰 烈 烈 把 握 青 春 年 华Hong hong lie lie bố wo qing chun nian hua

让 我 们 红 尘 作 伴 活 的 潇 潇 洒 洒Rang wo men hong chen zuo ban huo de xiao xiao sa sa策 马 奔 腾 共 享 人 世 繁 华Ce ma ben teng gong xiang ren shi tín đồ hua对 酒 当 歌 唱 出 心 中 喜 悦Dui jiu dang ge chang chu xin zhong xi yue轰 轰 烈 烈 把 握 青 春 年 华Hong hong lie lie ba wo qing chun nian hua让 我 们 红 尘 作 伴 活 的 潇 潇 洒 洒Rang wo men hong chen zuo ban huo de xiao xiao sa sa策 马 奔 腾 共 享 人 世 繁 华Ce ma ben teng gong xiang ren shi fan hua对 酒 当 歌 唱 出 心 中 喜 悦Dui jiu dang ge chang chu xin zhong xi yue轰 轰 烈 烈 把 握 青 春 年 华Hong hong lie lie bố wo qing chun nian hua

Ha hà há hà há ha ha ha hà

Ha hà há hà há hà ha ha há

Ha hà há hà há ha ha ha ha

Ha hà há hà Há


Ha hà há hà há ha ha ha hà

Ha hà há hà há hà ha ha há

Ha hà há hà há ha ha ha ha

Ha hà há hà Há

当 山 峰 没 有 棱 角 的 时 候 当 河 水 不 再 流Dang shan feng mei you leng jiao de shi hou dang he shui bu zai liu当 时 间 停 住 日 夜 不 分Dang shi jian ting zhu ri ye bu fen天 地 万 物 化 为 虚 有Tian di wan wu hua wei xu you我 还 是 不 能 和 你 分 手 不 能 和 你 分 手Wo hai shi bu neng he ni fen shou bu neng he ni fen shou你 的 温 柔 是 我 今 生 最 大 的 守 侯Ni de wen rou shi wo jin sheng zui domain authority de shou hou当 太 阳 不 再 上 升 的 时 候 当 地 球 不 再 转 动Dang tai yang bu zai shang sheng de shi hou dang di qiu bu zai zhuan dong当 春 夏 秋 冬 不 再 变 换Dang chun xia qiu dong bu zai bian huan花 草 树 木 全 部 凋 残Hua cao shu mu quan lại bu diao can我 还 是 不 能 和 你 分 散 不 能 和 你 分 散Wo nhì shi bu neng he ni fen san bu neng he ni fen san你 的 笑 容 是 我 今 生 最 大 的 眷 恋Ni de xiao rong shi wo jin sheng zui domain authority de juan lian让 我 们 红 尘 作 伴 活 的 潇 潇 洒 洒Rang wo men hong chen zuo ban huo de xiao xiao sa sa策 马 奔 腾 共 享 人 世 繁 华Ce ma ben teng gong xiang ren shi tín đồ hua对 酒 当 歌 唱 出 心 中 喜 悦Dui jiu dang ge chang chu xin zhong xi yue轰 轰 烈 烈 把 握 青 春 年 华Hong hong lie lie cha wo qing chun nian hua

让 我 们 红 尘 作 伴 活 的 潇 潇 洒 洒Rang wo men hong chen zuo ban huo de xiao xiao sa sa策 马 奔 腾 共 享 人 世 繁 华Ce ma ben teng gong xiang ren shi tín đồ hua

对 酒 当 歌 唱 出 心 中 喜 悦Dui jiu dang ge chang chu xin zhong xi yue轰 轰 烈 烈 把 握 青 春 年 华Hong hong lie lie ba wo qing chun nian hua

Ha hà há hà há ha ha ha hà

Ha hà há hà há hà ha ha há

Ha hà há hà há ha ha ha ha

Ha hà há hà Há

当 太 阳 不 再 上 升 的 时 候 当 地 球 不 再 转 动Dang tai yang bu zai shang sheng de shi hou dang di qiu bu zai zhuan dong当 春 夏 秋 冬 不 再 变 换Dang chun xia qiu dong bu zai bian huan

花 草 树 木 全 部 凋 残Hua cao shu mu quan lại bu diao can我 还 是 不 能 和 你 分 散 不 能 和 你 分 散Wo hai shi bu neng he ni fen san bu neng he ni fen san

你 的 笑 容 是 我 今 生 最 大 的 眷 恋Ni de xiao rong shi wo jin sheng zui da de juan lian让 我 们 红 尘 作 伴 活 的 潇 潇 洒 洒Rang wo men hong chen zuo ban huo de xiao xiao sa sa

策 马 奔 腾 共 享 人 世 繁 华Ce ma ben teng gong xiang ren shi fan hua对 酒 当 歌 唱 出 心 中 喜 悦Dui jiu dang ge chang chu xin zhong xi yue轰 轰 烈 烈 把 握 青 春 年 华Hong hong lie lie cha wo qing chun nian hua让 我 们 红 尘 作 伴 活 的 潇 潇 洒 洒Rang wo men hong chen zuo ban huo de xiao xiao sa sa策 马 奔 腾 共 享 人 世 繁 华Ce ma ben teng gong xiang ren shi fan hâm mộ hua对 酒 当 歌 唱 出 心 中 喜 悦Dui jiu dang ge chang chu xin zhong xi yue轰 轰 烈 烈 把 握 青 春 年 华Hong hong lie lie tía wo qing chun nian hua

让 我 们 红 尘 作 伴 活 的 潇 潇 洒 洒Rang wo men hong chen zuo ban huo de xiao xiao sa sa策 马 奔 腾 共 享 人 世 繁 华Ce ma ben teng gong xiang ren shi fan hua对 酒 当 歌 唱 出 心 中 喜 悦Dui jiu dang ge chang chu xin zhong xi yue轰 轰 烈 烈 把 握 青 春 年 华Hong hong lie lie tía wo qing chun nian hua让 我 们 红 尘 作 伴 活 的 潇 潇 洒 洒Rang wo men hong chen zuo ban huo de xiao xiao sa sa策 马 奔 腾 共 享 人 世 繁 华Ce ma ben teng gong xiang ren shi fan hua对 酒 当 歌 唱 出 心 中 喜 悦Dui jiu dang ge chang chu xin zhong xi yue轰 轰 烈 烈 把 握 青 春 年 华Hong hong lie lie cha wo qing chun nian hua

Bài viết liên quan