""

Lời bài hát nỗi nhớ mùa đông

Share:
trong khi ai đi ngang cửa, gió bấc đông bắc se lòng Chút lá thu quà đã rụng Chiều ni cũng vứt ta đi. ở nghe xôn xao giờ đời nhưng ngỡ ai đó nói cười chợt nhớ cánh buồm xưa ấy bây giờ cũng bỏ ta đi. Làm sao về được mùa đông Dòng sông song bờ cát trắng xóa Làm sao về được ngày đông Để nghe chuông chiều xa vắng tanh Thôi đành ru lòng mình vậy Vờ như mùa đông đã về làm sao về được mùa đông Dòng sông song bờ bờ cát trắng Làm sao về được mùa đông ngày thu cây cầu đã gãy Thôi đành ru lòng mình vậy Vờ như ngày đông đã về

Bạn đang đọc: Lời bài hát nỗi nhớ mùa đông


Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Phim Học Nhầm Trường Nữ Sinh Phim Học Đường Gái Xinh Cực Hay 2018

Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Bài viết liên quan