""

Thua Một Người Dưng

Share:
Đời ai biết trước, tương lai ta đang ra sao?Cuộc sống là bao, do đâu, không mến thương nhau.Người thì lao đao, còn người kia sinh sống trong lịch sự giàu.Anh em một nhà, nhưng mà không thấy đau lòng xuất xắc sao.ĐK:Đời như chiếc lá, sau này gió cuốn cất cánh xa(Gió cuốn bay xa)Dù trước mặc dù sau, như thế nào ai sinh tử không qua,Bạc chi phí lợi danh, lúc này bỏ nhau sao đànhToan tính dật dành, tình anh em thua một fan dưng(Toan tính dật giành tình anh em thua một bạn dưng)Một người dưng, thỉnh thoảng có nghĩa gồm tình(Có nghĩa tất cả tình),Đôi lúc không nghỉ đến mìnhGiúp fan xa cơ nào mong muốn trả ơnMà trên sao? (Mà trên sao?)Ta bằng hữu một nhà, tầm thường một dòng máuSanh nhau đủ điều, rào trước đón sau.Này ai ơi, hãy nhớ đem câu:Anh em như chén ăn cơm nước đầyGà thông thường một mẹ, chớ hoài đá nhau!

Bạn đang đọc: Thua một người dưng

Cuộc sống bao gồm nhiềuTiền tài vật chất đã làm gắng đổiAnh em thủ công tình thânDường như sẽ quên rồi đạo lý làm cho người.

Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Phim Việt Nam Xóm Gà, Trọn Bộ, Phim Việt Nam Xóm Gà

Update Required to play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Bài viết liên quan