""

Kỹ năng trong tiếng anh là gì

Share:

Kĩ năng là trong những yếu tố quyết định thành công của đầy đủ lĩnh vực. Chúng ta đã biết được từng nào loại kĩ năng trong cuộc sống? Bạn đã từng nghe về kĩ năng mềm chưa? bạn có biết các khả năng được ấy được viết trong giờ Anh như vậy nào? cùng TOPICA Native khám phá từ vựng giờ Anh về các kĩ năng để sở hữu một hành trang cực tốt trong cuộc sống thường ngày và công việc.

Bạn đang đọc: Kỹ năng trong tiếng anh là gì

1. Từ bỏ vựng giờ Anh chủ đề kĩ năng

 Các loại tài năng trong công việc

Communication skills /kəˌmjuː.nɪˈkeɪ.ʃən skɪl/ kĩ năng giao tiếpComputer skills/ PC skills /kəmˈpjuː.tər skɪl /ˌpiːˈsiː skɪl/ khả năng vi tínhDecision-making skills /dɪˈsɪʒ·ənˌmeɪ·kɪŋ skɪl/ kĩ năng ra quyết địnhEvent management skills /ɪˈvent ˈmæn.ɪdʒ.mənt skɪl/ kĩ năng quản lí sự kiệnInternet Users Skills /ˈɪn.tə.net ˈjuː.zər skɪl/ khả năng sử dụng các ứng dụng mạngLeadership skills /ˈliː.də.ʃɪp skɪl/ khả năng lãnh đạoNegotiation skills /nəˌɡəʊ.ʃiˈeɪ.ʃən skɪl/ năng lực đàm phánProblem-solving skills /ˈprɒb.ləm sɒlvɪŋ skɪl/ Kỹ năng xử lý vấn đềPresentation skills /ˌprez.ənˈteɪ.ʃən skɪl/ tài năng thuyết trìnhPublic-speaking skills /ˈpʌb.lɪk ‘spiː.kɪŋ skɪl/ năng lực nói trước đám đôngQuantitative skills /ˈkwɒn.tɪ.tə.tɪv skɪl/ năng lực định lượngSales skills /seɪlz skɪl/ năng lực bán hàngTeamwork/ Collaboration skills /ˈtiːm.wɜːk/ kəˌlæb.əˈreɪ.ʃən skɪl/ kỹ năng làm việc nhómTeaching/ Training skills /tiːtʃ /ˈtreɪ.nɪŋ skɪl/ kĩ năng đào tạoTime management skills /ˈtaɪm ˌmæn.ɪdʒ.mənt skɪl/ Kỹ năng quản lý thời gianWritten skills /ˈrɪt.ən skɪl/ khả năng viết

*

Từ vựng giờ đồng hồ Anh những loại kỹ năng trong cuộc sống đời thường

Academic/learning skills/ˌæk.əˈdem.ɪk/ ˈlɜː.nɪŋ skɪl/Kỹ năng về lòng tin học hỏiComprehension skills/ˌkɒm.prɪˈhen.ʃən skɪl/Kỹ năng chú ý toàn diệnInfluencing skills/ˈɪn.flu.əns skɪl/Kỹ năng gây ảnh hưởngInterpersonal skills/ˌɪn.təˈpɜː.sən.əl skɪl/Kỹ năng kết nốiMulticultural skills/ˌmʌl.tiˈkʌl.tʃər.əl skɪl/Kỹ năng thâu tóm văn hóaOrganization skills/ˌɔː.ɡən.aɪˈzeɪ.ʃən skɪl/Kỹ năng tổ chứcQuestioning skills/ˈkwes.tʃə.nɪŋ skɪl/Kỹ năng để câu hỏiResearch skills/rɪˈsɜːtʃ skɪl/Kỹ năng nghiên cứuRisk-taking skills/rɪsk teɪkɪŋ skɪl/Kỹ năng giải quyết và xử lý khủng hoảng

Các tự vựng giờ đồng hồ Anh tương quan đến kĩ năng

Act as a team player /ækt æz ə tiːm ˈpleɪ.ər/ nghịch đồng độiBusiness etiquette know-how /ˈbɪz.nɪs ˈet.ɪ.ket ˈnəʊ.haʊ/ gọi biết về luật lệ trong giao thiệpBuild bridges = Improve relationships /bɪld brɪdʒ/ ɪmˈpruːv rɪˈleɪ.ʃən.ʃɪp/ Sự kết nốiBe able to lớn prioritize tasks /biː eɪ.bəl tuː praɪˈɒr.ɪ.taɪz tɑːsk/ Ưu tiên vào công việcConsensus building /kənˈsen.səs ˈbɪl.dɪŋ/ thành lập được sự đồng lòngCreativity /kriˈeɪ.tɪv/ bốn duy sáng tạoCritical thinking /ˈkrɪt.ɪ.kəl ˈθɪŋ.kɪŋ/ tài năng tập trungDetail orientation /ˈdiː.teɪl ˌɔː.ri.enˈteɪ.ʃən/ Định hướng cụ thể công việcFlexibility/ Adaptability/ˌflek.səˈbɪl.ə.ti/ /əˌdæp.təˈbɪl.ə.ti/Linh hoạt/ Dễ thích hợp ứngHonesty/ˈɒn.ə.sti/Sự trung thựcRelationship-building /rɪˈleɪ.ʃən.ʃɪp building/ thành lập mối quan liêu hệSelf-motivation/ initiative/self ˌməʊ.tɪˈveɪ.ʃən/ ɪˈnɪʃ.ə.tɪv/ Sự chủ độngTake leadership role/teɪk ˈliː.də.ʃɪp rəʊl/ giữ vai trò lãnh đạoWork ethic/dependability /ˈwɜːk ˌeθ.ɪk/ dɪˌpen.dəˈbɪl.ə.ti/ tin tưởng cậyWorking under pressure /wɜː.kɪŋ ʌn.dər ˈpreʃ.ər/ chịu đựng được áp lực công việc

2. Những mẫu câu cho các từ vựng trên

Môi ngôi trường mà các bạn gặp những nhất các lời thoại về kĩ năng là trong môi trường thiên nhiên giáo dục hoặc công việc. Dưới đấy là một số mẫu câu minh họa cho các mẫu tự vựng trên thường xuyên được chạm mặt trong doanh nghiệp hay các cuộc phỏng vấn:

How would you describe your communication skills?(Bạn mô tả khả năng giao tiếp của mình như gắng nào?)A: How can I improve my time management skills?(Làm cách nào để nâng cấp kỹ năng làm chủ thời gian của mình?)B: Let’s prioritize work.

Xem thêm: Đội Điều Tra Kỳ Quái - Phim Let'S Viet

Before the start of the day, make a danh sách of tasks that need your immediate attention.(Hãy ưu tiên công việc. Trước khi ban đầu một ngày, hãy lập danh sách các các bước bạn đề nghị ưu tiên.)A: What is the importance of teamwork
?(Tầm đặc biệt của làm việc nhóm là gì?)B: A teamwork environment promotes an atmosphere that foster friendship & loyalty.(Kĩ năng thao tác làm việc nhóm tạo cho môi trường xúc tiến bầu không khí mang lại tình bạn và lòng trung thành)A: What can you bring khổng lồ a leadership role?(Điều gì giúp chúng ta cũng có thể giữ phương châm lãnh đạo?)B: Communication. As a leader, I need to lớn be able to lớn clearly and succinctly explain lớn my employees everything from organizational goals lớn specific tasks.(Giao tiếp. Là 1 trong những nhà lãnh đạo, tôi cần phải có khả năng giải thích ví dụ và ngắn gọn mang lại nhân viên của bản thân mình mọi thứ, trường đoản cú các mục tiêu của tổ chức đến các nhiệm vụ cố gắng thể)

Bài viết trên là cỗ từ vựng tiếng Anh cực hữu hiệu trong chủ đề kĩ năng, chúc bạ có thể áp dụng nó thành công trong cuộc sống. Bên cạnh đó chúng ta có thể “Bỏ túi ngay lập tức một giải pháp dễ dàng” 150 chủ đề thông dụng không giống trong cuộc sống thường ngày và quá trình trong 6 mon nhờ phương pháp hiệu quả tại đây.


TOPICA Native – HỌC TIẾNG ANH GIAO TIẾP TRỰC TUYẾN cho NGƯỜI ĐI LÀM

Bài viết liên quan