Good dịch tiếng anh sang tiếng việt

tuyệt·khá·ngoan·lành·khôn·thiện·lợi·bổ ích·chính đáng·hiền·ngon·thạo·đáng kể·có lợi·dễ chịu·tốt lành·tử tế·vui vẻ·điều tốt·đảm đang·tươi·hảo·cừ·hẩu·có đức hạnh·khả quan·lương thiện·lợi ích·những người tốt·rộng lượng·thoải mái·thương người·trong lành·tốt đẹp·vật đáng mong muốn·điều lành·điều thiện·điều đáng mong muốn·được phukiennail.netệc·đúng·lương·của cải·hoàn toàn·hàng hoá·khoẻ mạnh·khỏe mạnh·phù hợp

*

And what"s good about this, I think, is that it"s like a moment in time, like you"ve turned around, you"ve got X-ray phukiennail.netsion and you"ve taken a picture with the X-ray camera.

Bạn đang xem: Good dịch tiếng anh sang tiếng việt


Và quý nhất là 1 khoảnh khắc đúng lúc, khi bạn nhìn xung quanh, lấy được 1 tầm nhìn X-quang và chụp 1 bức bằng camera X-quang.
Tôi nghĩ anh ấy có vài đầu mối khá tốt, mà có thể làm nghề nghiệp của anh ấy phát triển hơn... nó thật tuyệt.
Ngoài ra, hoạt động này không cần sự huấn luyện đặc biệt hoặc kỹ năng thể thao nào cả—chỉ cần một đôi giày tốt.
Và bây giờ chúng tôi tiến hành phukiennail.netệc bảo vệ loài người và tất cả những thứ tốt đẹp nhất trong thế giới của chúng ta.
And although their work of tentmaking was humble and fatiguing, they were happy to do it, working even “night and day” in order to promote God’s interests—just as many modern-day Christians maintain themselves with part-time or seasonal work in order to dedicate most of the remaining time to helping people to hear the good news.—1 Thessalonians 2:9; Matthew 24:14; 1 Timothy 6:6.
Và dù công phukiennail.netệc may lều là tầm thường và khó nhọc, họ đã vui lòng làm thế, ngay cả làm phukiennail.netệc “cả ngày lẫn đêm” hầu đẩy mạnh công phukiennail.netệc của Đức Chúa Trời—cũng giống như nhiều tín đồ đấng Christ ngày nay làm phukiennail.netệc bán thời gian hoặc làm theo mùa để nuôi thân hầu dành phần nhiều thời giờ còn lại để giúp người ta nghe tin mừng (I Tê-sa-lô-ni-ca 2:9; Ma-thi-ơ 24:14; I Ti-mô-thê 6:6).

Xem thêm: Đặc Công Hoàng Phi Sở Kiều Truyện Full Thuyết Minh, Đặc Công Hoàng Phi Sở Kiều Truyện


The culture became increasingly stratified, as some graves contained no grave goods while others contained a large quantity of grave goods.
Nền văn hóa này ngày càng trở nên phân tầng, một số mộ táng không có đồ tùy táng trong khi những mộ khác thì lại có một lượng lớn đồ tùy táng.
6 To communicate verbally with people about the good news, we must be prepared, not to speak dogmatically, but to reason with them.
6 Muốn loan báo tin mừng bằng lời nói với người khác, chúng ta phải sửa soạn, không nói năng độc đoán, nhưng phải lý luận với họ.
After the release of Good Girl Gone Bad: Reloaded, Good Girl Gone Bad re-entered the Swiss Albums Chart at number 32, and the Austrian Albums Chart at number 36.
Thêm vào đó, nhờ sự phát hành của Good Girl Gone Bad: Reloaded mà album Good Girl Gone Bad được lọt vào bảng xếp hạng Swiss Albums Chart thêm một lần nữa tại vị trí thứ 32 và bảng xếp hạng Australian Albums Chart tại vị trí thứ 36.
Danh sách truy vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M