""

Danh ngôn về lý trí và tình cảm

Share:
*

Khi cuộc sống đẩy ngã bạn, hãy vắt hạ cánh bởi lưng. Cũng chính vì nếu chúng ta cũng có thể nhìn lên, bạn cũng có thể đứng dậy. Hãy nhằm lý trí kéo chúng ta dậy.

Bạn đang đọc: Danh ngôn về lý trí và tình cảm

When life knocks you down, try lớn land on your back. Because if you can look up, you can get up. Let your reason get you back up.

Les Brown426 người thích Thích


Nếu đam mê chở chúng ta đi, hãy để lý trí cầm dây cương.

If passion drives you, let reason hold the reins.

Benjamin Franklin329 người thích Thích

Tất cả lý trí của bọn ông không đáng giá bằng một xúc cảm của phụ nữ.

All the reasonings of men are not worth one sentiment of women.

Voltaire277 tín đồ thích Thích

Kiêu căng là kho bãi cát rún của lý trí.

Vanity is the quicksand of reason.

George Sand187 fan thích Thích

Đơn giản hóa đi một ít là bước thứ nhất để sống gồm lý trí, tôi tin như vậy.

A little simplification would be the first step toward rational living, I think.

Eleanor Roosevelt184 tín đồ thích Thích

Hãy lắng tai lý trí, còn nếu không nó đang buộc bạn cảm thấy nó.

Hear reason, or she"ll make you feel her.

Benjamin Franklin147 bạn thích Thích

Tuổi thơ là giấc ngủ của lý trí.

Childhood is the sleep of reason.

Jean Jacques Rousseau118 bạn thích Thích

Tất cả hành vi của bé người xuất phát từ một hoặc nhiều lý do trong những lý vì chưng sau: tình cờ, bạn dạng tính, bắt ép, thói quen, lý trí, đam mê, và dục vọng.

All human actions have one or more of these seven causes: chance, nature, compulsion, habit, reason, passion, và desire.

Aristotle118 bạn thích Thích

Không ai hiểu chân lý của tôn giáo hơn những người đã mất đi quyền lực của lý trí.

The truths of religion are never so well understood as by those who have lost the power of reason.

Voltaire106 bạn thích Thích

Bởi luôn luôn có hai loại tứ tưởng khác nhau: mô hình thành từ dòng đầu với loại xuất phát điểm từ trái tim.

For there are two distinct sorts of ideas: Those that proceed from the head và those that emanate from the heart.

Alexandre Dumas86 fan thích Thích

Nhưng chính tri thức về phần nhiều chân lý quan trọng và vĩnh hằng làm bọn chúng ta biệt lập với thú vật cùng cho chúng ta lý trí cùng khoa học đã mở cho ta hiểu biết về bạn dạng thân và về Chúa. Họ gọi điều này phía bên trong mình là tâm hồn bao gồm lý trí giỏi trí óc.

But it is the knowledge of necessary and eternal truths which distinguishes us from mere animals, and gives us reason và the sciences, raising us to lớn knowledge of ourselves & God. It is this in us which we gọi the rational soul or mind.

Gottfried Wilhelm Leibniz72 tín đồ thích Thích

*

Trái tim gồm lý lẽ mà lý trí do dự đến.

The heart has its reasons which reason knows not.

Blaise Pascal64 người thích Thích


Tiếng cười là 1 trong trong những đặc quyền của lý trí, chỉ mở ra ở loại người.

Laughter is one of the very privileges of reason, being confined khổng lồ the human species.

Thomas Carlyle52 người thích Thích

Thật xuất sắc khi trái tim hóa học phác còn trí tuệ thì không.

It is well for the heart lớn be naive và the mind not lớn be.

Anatole France48 fan thích Thích

Sự vui nhộn là lý trí đã phát điên.

Humor is reason gone mad.

Groucho Marx40 tín đồ thích Thích

Đức tin là tin cậy khi tin tưởng đã ở ngoài tài năng của lý trí.

Faith consists in believing when it is beyond the nguồn of reason to believe.

Voltaire38 bạn thích Thích

Với những người quan sát trái đất bằng lý trí, quả đât ngược lại cũng cho họ thấy những mặt lý trí. Mối quan hệ là tuy nhiên phương.

To him who looks upon the world rationally, the world in its turn presents a rational aspect. The relation is mutual.

Hegel37 fan thích Thích

Dù có người nói cục bộ cuộc đời toàn vẹn chẳng là gì khác bên cạnh một niềm mơ ước và trái đất vật lý chẳng là gì khác ngoài ảo ảnh, tôi nghĩ giấc mơ hay ảo ảnh này đủ thực, nếu như biết dùng giỏi lý trí họ sẽ không bao giờ bị nó lừa gạt.

Although the whole of this life were said to be nothing but a dream và the physical world nothing but a phantasm, I should điện thoại tư vấn this dream or phantasm real enough, if, using reason well, we were never deceived by it.

Gottfried Wilhelm Leibniz29 bạn thích Thích

Lý trí tiến bộ; bạn dạng năng hoàn thiện; bạn dạng năng lập cập nhảy cóc; lý trí chậm chạm yếu ớt trèo.

Reason is progressive; instinct is complete; swift instinct leaps; slow reason feebly climbs.

Edward Young28 bạn thích Thích

Hãy theo xua đuổi trái tim, nhưng hãy nhớ mang theo bộ não.

Follow your heart but take your brain with you.

Alfred Adler22 fan thích Thích

Chúng ta biết sự thật không chỉ có qua lý trí, ngoài ra qua bé tim.

We know the truth not only by the reason, but by the heart.

Blaise Pascal22 bạn thích Thích

Tuổi thơ được đo bằng music và màu sắc và cảnh đẹp, trước lúc thời khắc đen tối của lý trí trỗi dậy.

Childhood is measured out by sounds và smells and sights, before the dark hour of reason grows.

John Betjeman16 fan thích Thích

Khi con chim của trái tim bước đầu hót, hay thì lý trí đã bịt tai nó lại.

When the bird of the heart begins lớn sing, too often will reason stop up her ears.

Hans Christian Andersen15 tín đồ thích Thích

Lý trí là nền tảng gốc rễ cho sự chắc chắn là của mọi trí thức mà ta đạt được.

Xem thêm: Đội Bảo Vệ Nhân Chứng - Tập 7 Bảo Vệ Nhân Chứng

Logic is the foundation of the certainty of all the knowledge we acquire.

Leonhard Euler14 bạn thích Thích

Một trí tuệ trọn vẹn lý trí giống như một bé dao hầu như cạnh hồ hết sắc. Nó làm bị ra máu bàn tay sử dụng nó.

A mind all xúc tích và ngắn gọn is lượt thích a knife all blade. It makes the hand bleed that uses it.

Rabindranath Tagore14 fan thích Thích

Chức năng cuối cùng của lý trí là nhận ra những điều thừa lên nó là vô cùng.

The last function of reason is to lớn recognize that there are an infinity of things which surpass it.

Blaise Pascal13 người thích Thích

Người sáng suốt đi theo lý trí, người bình thường đi theo khiếp nghiệm, tín đồ ngu lẩn thẩn đi theo nhu cầu, và kẻ vũ phu đi theo phiên bản năng.

The wise are instructed by reason, average minds by experience, the stupid by necessity and the brute by instinct.

Marcus Tullius Cicero12 người thích Thích

Bước sau cùng của lý trí là phân biệt có vô hạn đều điều vượt ra khỏi nó.

Reason"s last step is the recognition that there are an infinite number of things which are beyond it.

Blaise Pascal11 fan thích Thích

Sự khác biệt rõ ràng duy nhất giữa con bạn và hễ vật nằm ở vị trí điều này: bé vật, bởi phần đông được tương tác bởi các giác quan với không có không ít nhận thức về vượt khứ tốt tương lai, chỉ sinh sống trong hiện tại tại. Nhưng con người, bởi vì anh ta được trao đến lý trí góp anh ta hoàn toàn có thể lĩnh hội được các mối quan tiền hệ, thấy được được nền tảng gốc rễ của vạn vật, hiểu được tính chất cứu giúp của lý do và hệ quả, tạo ra sự so sánh, dễ dãi có cái nhìn chung về tuyến đường cả đời mình, và gồm sự chuẩn chỉnh bị cần thiết cho cuộc hành trình đó.

The most evident difference between man and animals is this: the beast, in as much as it is largely motivated by the senses & with little perception of the past or future, lives only for the present. But man, because he is endowed with reason by which he is able khổng lồ perceive relationships, sees the causes of things, understands the reciprocal nature of cause và effect, makes analogies, easily surveys the whole course of his life, and makes the necessary preparations for its conduct.

Marcus Tullius Cicero10 tín đồ thích Thích

Con tín đồ phải giữ gìn trái tim mình; vày nếu nhằm nó mất đi, chẳng mấy chốc anh ta cũng trở thành mất kiểm soát và điều hành cái đầu.

One ought to hold on lớn one’s heart; for if one lets it go, one soon loses control of the head too.

Friedrich Nietzsche10 fan thích Thích

Một loại đầu minh mẫn và một trái tim tử tế, đó luôn luôn là sự phối kết hợp uy lực.

A good head và a good heart are always a formidable combination.

Nelson Mandela9 fan thích Thích

Nếu chúng ta nghe theo lý trí, ta đã không lúc nào có được tình yêu. Ta sẽ không lúc nào có được tình bạn. Ta sẽ không lúc nào khởi nghiệp chính vì ta hoài nghi: "Nó sẽ không thành công." giỏi "Cô ấy sẽ làm mình tổn thương." xuất xắc "Mình đã gồm vài tình ái thất bại, vậy nên..." Những điều này là vô nghĩa. Các bạn sẽ bỏ lỡ cuộc đời. Thời gian nào bạn cũng yêu cầu nhảy xuống vách núi cùng dựng lên cánh chim mang đến mình trên tuyến đường rơi xuống.

If we listened to lớn our intellect we"d never have a love affair. We"d never have a friendship. We"d never go in business because we"d be cynical: "It"s gonna go wrong." Or "She"s going lớn hurt me." Or,"I"ve had a couple of bad love affairs, so therefore . . ." Well, that"s nonsense. You"re going lớn miss life. You"ve got lớn jump off the cliff all the time and build your wings on the way down.

Ray Bradbury7 bạn thích Thích

Luôn luôn luôn có chút điên rồ trong tình yêu. Tuy nhiên cũng luôn luôn có chút lý trí trong sự điên rồ.

There is always some madness in love. But there is also always some reason in madness.

Friedrich Nietzsche6 bạn thích Thích

Hãy để lý trí chi phối quyết định.

Let your desires be ruled by reason.

Marcus Tullius Cicero6 người thích Thích

Lý trí là một trong chuyện, sinh đồ vật con tín đồ lại là chuyện khác. Bạn có thể dễ dàng giới thiệu một phương án lý trí cho điều nào đó và đồng thời ấy mong muốn trong tim rằng nó sẽ không còn thành công.

Logic is one thing, the human animal another. You can quite easily propose a logical solution lớn something and at the same time hope in your heart of hearts it won"t work out.

Luigi Pirandello6 người thích Thích

Tôi bạo dạn theo đuổi tri thức, không lúc nào sợ hãi theo đuổi sự thật và lý trí tới bất cứ cái đích nào bọn chúng dẫn đường.

I was bold in the pursuit of knowledge, never fearing lớn follow truth and reason to whatever results they led.

Thomas Jefferson5 fan thích Thích

Lý trí là món quà buổi tối thượng nhưng mà thánh thần ban cho nhỏ người.

Reason is God"s crowning gift to lớn man.

Sophocles4 người thích Thích

Không gì có thể kéo dài khi không có lý trí.

Nothing can be lasting when reason does not rule.Nihil potest esse diuturnum cui non subest ratio.

Quintus Curtius Rufus3 tín đồ thích Thích

Những người có nhận thức lý tính thuần túy sẽ bị trái đất hiện thực khước từ, còn hồ hết ai trực thuộc tuýp người nhận thức cảm tính đơn thuần thì sẽ bị thế giới hiện thực nhấn chìm, vùi dập.

Những người có nhận thức lý tính thuần túy sẽ bị thế giới hiện thực khước từ, còn phần lớn ai trực thuộc tuýp tín đồ nhận thức cảm tính thuần túy thì đã bị thế giới hiện thực dấn chìm, vùi dập.

Thích Thánh Nghiêm3 người thích Thích

Người ko thể cần sử dụng lý trí là người ngu. Fan không chịu cần sử dụng lý trí là kẻ mù quáng. Người không đủ can đảm dùng lý trí là nô lệ.

He that cannot reason is a fool. He that will not is a bigot. He that dare not is a slave.

Andrew Carnegie3 fan thích Thích

Định kiến, một từ không sạch thỉu, cùng đức tin, một từ không bẩn sẽ, đều có một điểm chung: chúng đều bắt đầu ở nơi lý trí kết thúc.

Prejudice, a dirty word, và faith, a clean one, have something in common: they both begin where reason ends.

Harper Lee3 bạn thích Thích

Thật xấu số khi nên cô độc, bạn của tôi; và phải tin rằng sự cô độc mau lẹ phá hủy lí trí.

It is a great misfortune to be alone, my friends; and it must be believed that solitude can quickly destroy reason.

Jules Verne2 tín đồ thích Thích

Con tín đồ là loài động vật hoang dã lý trí luôn luôn luôn đánh mất sự bình tĩnh khi buộc phải hành động theo trách nhiệm của lý trí.

Man is a rational animal who always loses his temper when he is called upon to act in accordance with the dictates of reason.

Oscar Wilde2 bạn thích Thích

Một trái tim cao thượng luôn luôn đầu sản phẩm lý trí.

A noble heart will always capitulate khổng lồ reason.

Friedrich Schiller2 bạn thích Thích

Khi lí tính thức tỉnh cũng chính là lúc ta nên sự phối kết hợp của cảm tính. Ví như cảm tính quá bạo dạn thì sự khai thông của lí tính là rất yêu cầu thiết, như vậy thế gian mới có được sự ấm cúng của tình fan và sự chỉnh tề của xóm hội.

Thích Thánh Nghiêm2 bạn thích Thích

Rồi một ngày tê ta đang học được rằng trái tim không lúc nào có thể hoàn toàn đúng khi dòng đầu hoàn toàn sai.

One day we will learn that the heart can never be totally right when the head is totally wrong.

Martin Luther King Jr.2 fan thích Thích

Lý trí đang không đổi khác cảm xúc, nhưng hành vi thì gồm thể.

Logic won"t change an emotion but action will.

Zig Ziglar2 tín đồ thích Thích

Không gì mang tính lừa gạt như lý trí nhỏ người, không gì trót lọt trượt và rất có thể đảo ngược như thứ nhưng ta gọi là "logic". La bàn thực thụ của cuộc sống là phiên bản năng tinh thần.

Nothing is so deceptive as human reasoning, - nothing so slippery & reversible as what we have decided to gọi "logic." The truest compass of life is spiritual instinct.

Marie Corelli1 tín đồ thích Thích

Hy vọng là một phiên bản năng nhưng chỉ tứ duy lý trí của bé người có thể giết chết. Con vật không khi nào biết tuyệt vọng.

Hope was an instinct only the reasoning human mind could kill. An animal never knew despair.

Graham Greene1 fan thích Thích

Đừng khi nào để tương lai làm phiền bạn. Các bạn sẽ gặp gỡ tương lai, nếu nên phải, với cùng thứ trang bị của lý trí nhưng mà ngày lúc này bạn vật dụng cho bạn dạng thân để hạn chế lại hiện tại.

Never let the future disturb you. You will meet it, if you have to, with the same weapons of reason which today arm you against the present.

Bài viết liên quan