Công Thức Tính Độ Lệch Chuẩn Trong Excel

Excel mang lại phukiennail.net 365 Excel mang đến phukiennail.net 365 dành cho máy Mac Excel đến website Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel năm 2016 Excel năm 2016 for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 Xem thêm...Ít hơn

Ước tính độ lệch chuẩn phối hợp mẫu. Độ lệch chuẩn là số đo độ phân tán của các giá trị so với giá trị trung bình (trung độ).

Bạn đang xem: Công thức tính độ lệch chuẩn trong excel


Quan trọng: Hàm này đã được sửa chữa bởi một hoặc những hàm new cùng với độ đúng đắn cao hơn nữa với mang tên Call phản ánh rõ hơn chức năng của chúng. Mặc cho dù hàm này vẫn sẵn dùng để đảm bảo tính tương thích ngược, chúng ta nên xem xét áp dụng những hàm bắt đầu tự bây giờ trsinh sống đi, bởi hàm này có thể vẫn không thể sẵn cần sử dụng nữa ở những phiên bạn dạng tương lai của Excel.


Để biết thêm biết tin về hàm mới, hãy xem Hàm STDEV.S.

Cú pháp

STDEV(number1,,...)

Cú pháp hàm STDEV có các đối số sau đây:

Number1 Bắt buộc. Đối số dạng số đầu tiên tương ứng với mẫu tổng thể.

Number2, ... Tùy chọn. Đối số dạng số từ 2 đến 255 tương ứng với mẫu tổng thể. Bạn cũng có thể sử dụng một mảng đối chọi tuyệt tsi mê chiếu tới một mảng vắt thế đến các đối số được phân tách bởi dấu phẩy.

Chú thích

STDEV giả định rằng các đối số của nó là mẫu tổng thể. Nếu dữ liệu của người dùng bảo hộ mang lại nhiều loại tổng thể thì hãy tính độ lệch chuẩn bằng cách dùng STDEVP..

Xem thêm: Xem Phim Vùng Đất Quỷ Dữ 1: Hang Quỷ Dữ, Vùng Đất Quỷ Dữ 1: Hang Quỷ

Độ lệch chuẩn được tính bằng cách dùng phương thơm pháp "n-1".

Đối số có thể là số hoặc thương hiệu, mảng hoặc tđắm say chiếu có chứa số.

Các quý giá lô-gic và trình bày số dạng văn bản mà khách hàng gõ trực tiếp vào danh sách các đối số sẽ được đếm.

Nếu đối số là mảng hay tđam mê chiếu, chỉ các số trong mảng xuất xắc tsay mê chiếu đó mới được tính. Các ô trống, quý giá lô-gic, văn uống bản hoặc quý giá lỗi trong mảng hoặc tham chiếu bị bỏ qua.

Các đối số là vnạp năng lượng bản xuất xắc cực hiếm lỗi không thể chuyển thay đổi số sẽ khiến xảy ra lỗi.

Nếu người dùng muốn khái quát các giá trị lô-gic và kiểu biểu thị vnạp năng lượng bản của số trong tmê mệt chiếu nhỏng một phần của phép tính, hãy dùng hàm STDEVA.

STDEV dùng công thức sau đây:

*

trong các số đó x là trung độ mẫu AVERAGE(number1,number2,...) và n là kích cỡ mẫu mã.

Ví dụ

Sao chxay tài liệu ví dụ trong bảng sau đây và dính vào ô A1 của một bảng tính Excel new. Để công thức hiển thị hiệu quả, hãy lựa chọn chúng, dìm F2 và tiếp đến nhấn Enter. Nếu yêu cầu, bạn có thể kiểm soát và điều chỉnh độ rộng lớn cột giúp thấy toàn bộ dữ liệu.