Vở Bài Tập Tiếng Anh 7

... Running 27 A it is B there is C they are 28 A Although B Despite C In spite 29 A what B why C where 30 A Other’s B Another C Others Give the correct size of the word in brackets 31 Mrs Oanh’s daughter ... Know your _, Minh 33 An has a toothache It’s very _ 34 Catching the common cold is _for everybody 35 Don’t worry ! Your cold will last for a few days and then _ 36 This ... Holiday 37 What a _dress! Did you make it yourself? 38 Lam has a lot of stamps in her _ 31/ medical 32/ weight 33/ painful 34/ unpleasant 35/ disappear 36/ useful 37/ lovely 38/ collection...

Bạn đang xem: Vở bài tập tiếng anh 7


*

... Classmate where helshe lives, how far it is from his / her house to school, & how he/she goes khổng lồ school Then fill in the survey khung (Hỏi bạn lớp em nơi chúng ta sống, từ nhà của bạn đến ngôi trường bao xa bàn sinh hoạt ... Your house to school? - It’s about one kilometre và a half (1 số rưỡi) a - How far is it from your house to the market? - It’s about two kilometres b - How far is it from your house khổng lồ the movie ... What grade are you in? You friend: I’m in Grade Seven You: What school are you going to? You friend: I’m going to lớn Phan Đinh Phung School You: What’s your address? VnDoc - thiết lập tài liệu, văn pháp...
*

... Danh mục (Bây hỏi các bạn lớp hoàn hảo danh sách.) a Name: Viet Van Le Address: 45 mê say Nghi Street Phone number: 825 679 (eight - eight - two - five - six - seven - nine.) b Name: Oanh Thi Tran Address: ... Number: 975 261 (eight - nine - seven - five - two - six - one) c Name: Mai Thi Vu VnDoc - thiết lập tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu mã miễn tầm giá Address: 98 Chu Van An Street Phone number: 77 4 569 (eight ... VnDoc - tải tài liệu, văn pháp luật, biểu chủng loại miễn chi phí a 8251 654 b 250 514 c 521 936 d 351 79 3 e 2 37 041 f 821 652 Listen (Nghe.) Lan: Xin lỗi Hoa Hoa: Chuyện vậy, Lan? Lan: Số điện thoại thông minh bạn...
*

... Good one with bedrooms at number 27 b The most expensive apartment is the funished one with bedrooms at number 79 c The best apartment is the one with two bedrooms at number 27 d The most suitable ... Tuyệt làm cho sao!) - What a bright room! (Phòng tự tín quá!) - What an interesting movie! - What a lovely house! (Phim tuyệt quá!) (Nhà xinh quá!) - What a delicious dinner! - What a beautiful day! ... Sản phẩm tệ làm cho sao!) - What a wet day! (Một ngày mưa làm sao!) - What a boring party! (Bữa tiệc chán quáỉ) - What a bad movie! (Phim dở quá!) b Compliments (Lời khen) - What a great party! (Bữa tiệc...
*

... What school are you going to? You friend: I’m going to Phan Đinh Phung School You: What’s your address? You friend: I’m living at 15 Le Loi Street, Ward 2, District Name: nam giới Van Nguyen Age: 12 ... 10 Le Lai Street, Ward 10 , District You: How far is it from here? You friend: About two miles You: How you go lớn school? You friend: By bus Name: Hung Van Le Address: 10 Le Lai street, Ward 10 , ... Classmate where helshe lives, how far it is from his / her house khổng lồ school, & how he/she goes khổng lồ school Then fill in the survey size (Hỏi chúng ta lớp em nơi chúng ta sống, từ nhà của bạn đến ngôi trường bao xa bạn học...
*

... Twenty-first hạng 21 twenty-second hạng 22 twenty-third hạng 23 twenty-fourth hạng 24 twenty-fifth hạng 25 twenty-sixth hạng 26 twenty-seventh hạng 27 twenty-eighth hạng 28 thirtieth hạng 30 VnDoc - cài ... Chủng loại miễn giá thành d 351 79 3 e 2 37 041 f 821 6 52 Listen (Nghe.) Lan: Xin lỗi Hoa Hoa: Chuyện vậy, Lan? Lan: Số điện thoại thông minh bạn số mấy? Hoa: eight - two - six - two - - one - nine (8 26 2 019) Lan: Cám ơn ... Hỏi chúng ta lớp hoàn hảo danh sách.) a Name: Viet Van Le Address: 45 si Nghi Street Phone number: 825 679 (eight - eight - two - five - six - seven - nine.) b Name: Oanh Thi Tran Address: 1 02 Nguyen...
... Good one with bedrooms at number 27 b The most expensive apartment is the funished one with bedrooms at number 79 c The best apartment is the one with two bedrooms at number 27 d The most suitable ... (Bữa tiệc tuyệt làm cho sao!) - What a bright room! (Phòng sáng sủa quá!) - What an interesting movie! - What a lovely house! (Nhà xinh quá!) - What a delicious dinner! - What a beautiful day! (Phim ... Mặt hàng tệ có tác dụng sao!) - What a wet day! (Một ngày mưa làm sao!) - What a boring party! (Bữa tiệc ngán quáỉ) - What a bad movie! (Phim dở quá!) b Compliments (Lời khen) - What a great party! (Bữa tiệc...
... Vào tập tập Sau hỏi trả lời thắc mắc thời khóa biểu em với các bạn học.) tháng Tue Wed Thu Phy Ed Math Phy Ed Engl Engl Bio Literature Math Literature Math Engl Bio Literature Engl Literature Math Math ... Class at half past three e What’s Hoa doing? She’s studying math What time does Hoa have her math class? She has her math class at ten to two f What’s mi doing? She’s doing exercise What time ... Phải có sách sử, địa lí, từ điển sách văn học tiếng Việt Hoa: có sách giờ Anh không? tiệm thủ thư viện: bao gồm sách cuối thư viện giờ đồng hồ Anh tất cả tuyến tập văn học, tè thuyết, sách tìm hiểu thêm tự...

Xem thêm: Link Nhận Spin Miễn Phí Coin Master, Các Cách Nhận Spin, Chạy Spin Coin Master


... Quang quẻ Trung Anh học lớp 7A, anh thích hợp trường học Môn học hâm mộ anh điện tử Ớ học tập này, anh học tập sửa trang bị gia dụng Bây giờ, bố giúp mẹ phụ vương anh nhà Anh gắn bóng đèn điện, thêm máy giặt tủ giá Anh tốt ... Chơi Tây Ban cầm cố Anh cho câu lạc hội họa học hầu hết họa anh đẹp mắt Thầy anh nói, “Ba, ngày em sẻ họa sĩ tiếng. ” Questions a tía likes Electronics best b Yes, he does He likes music and art He usually ... Pencils, paper graphs, equations, calculator It"s Time For Recess Unit Lớp Trang 56 SGK B IT’S TIME FOR RECESS (ĐẾN GIỜ GIẢI LAO) Listen & read (Nghe đọc.) cơ hội 25, chuông reo tất học sinh sân Đó...
... VnDoc - mua tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu mã miễn tầm giá B The worker (Phần - trang 76 - 78 SGK tiếng Anh 7) Listen and read Then answer the questions (Nghe đọc Sau trả lời câu hỏi.) A letter from ... Fewer vacations than American students Listen Write the name of the public holiday in each of these pictures (Nghe Viết tên ngày lễ tương ứng cùng với tranh.) VnDoc - download tài liệu, văn pháp luật, biểu ... What time they finish? (Mấy bọn chúng kết thúc?) => They finish at a quarter past eleven c) For how many hours a day does Hoa her homework? (Hoa có tác dụng tập công ty giờ đồng hồ ngày?) => Hoa does her homework two...
... Mẫu mã miễn giá tiền B At the post office (Phần 1-5 trang 83-85 SGK giờ Anh 7) Listen & read Then practice with a partner (Nghe gọi Sau luyện tập với chúng ta học.) khuyên bảo dịch: Liz: Xin lỗi Em mong muốn ... places (Bây quan sát lại đồ đường phố Nghe viết nơi chốn.) souvenir cửa hàng drugstore shoe store hospital3 hotel Listen và repeat Then practice the dialogue with a partner (Nghe lặp lại Sau luyện tập ... 688 km A: How far is it from domain authority Nang khổng lồ Ha Noi? B: It"s about 79 1 km A: How far is it form Ho đưa ra Minh đô thị to Ha Noi? B: It"s about 72 6 km Remember (Ghi nhớ.) VnDoc - mua tài liệu, văn pháp luật,...
... English & help my Mom.Minh: What did you yesterday?Nga: I watched TV, played volleyball & stayed at Hoa"s house Minh: How about tomorrow? Nga: I"ll visit my grandfather, see a movie & buy ... Liz khoảng tuổi chúng thích chơi nói chuyện Mình dạy các bạn giờ đồng hồ Việt Chúng thì thầm giờ Anh, tiếng Việt giờ đồng hồ Anh những Liz giúp sưu tập tem chúng ta cho tem tự thư chúng ta nhận cô bạn New York mang đến ... - looked watch - watched - bought - cut - made think - thought Where did you buy that dress? I didn"t buy it My neighbor bought the material & made the dress for me Language Focus (Bài 1-5 trang...
... Eat too much candy- Wash & iron her own clothes - Stay up late Listen (Nghe.) Listen put the pictures in the order you hear (Nghe để tranh theo thiết bị tự các bạn nghe được.) đồ vật tự tranh là: - a) ... Put - told - washed B A bad toothache (Phần 1-6 trang 103-106 SGK tiếng Anh 7) Listen Then practice with a partner (Nghe Sau luyện tập với chúng ta học.) giải đáp dịch: Minh: Ôi! Hoa: chúng ta Minh? Minh: ... Lớn morning exercises, and I never go lớn bed late I often wash my clothes iron them carefully I am not eating much candy now I told all of my friends about your visit and they all hope khổng lồ meet...
... (Phần 1 -6 trang 119-121 SGK giờ Anh 6) vì chưng you remember these? Write the letter of each picture and the word in your exercise book (Em có nhớ vật không? Viết mẫu mã tự tranh từ bỏ vào tập em.) VnDoc - ... Noodles bởi you lượt thích rice? No, I don"t like rice b) Does she lượt thích chickery? Yes, she likes chickery Does she like fish? No, she doesn"t lượt thích fish a, an, some, any a) vị you have any bananas? No, I don"t ... Cùng với phần lại VnDoc - tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu mã miễn giá tiền Remember (Ghi nhớ.) Grammar Practice (trang 122 SGK giờ đồng hồ Anh 6) Present simple tense (thì hiện tại đơn) lượt thích a) vị you like noodles?...
... Sbt ) Explain the structure: “ Had better + V ’’ -You inside had better stay V/ Draw experience Unit eleven: Keep fit, stay healthy B/ What was wrong with you? ( B 2+ B3 ) I/ Objectives By the over ... And make sentences with them the bởi vì exercises: 2,3( 7273sbt ) V/ Draw experience Unit eleven: Keep fit, stay healthy B/ What was wrong with you? ( B4 + B5 ) I/ Objectives By the kết thúc of the lesson, ... Symptoms -We can prevent a cold by Tell about yourself eating well, doing exercise, keeping fit & staying healthy Tell them to lớn practice Answer these questions again Listen & correct their...
từ khóa: giai bai tap sgk tieng anh lop 7 unit 4giáo án giờ đồng hồ tiếng anh lớp 7 unit eleven keep fit stay healthy ppsxgiải bài xích tập sgk giờ anh lớp 10 unit 9giải bài tập sgk giờ đồng hồ anh lớp 6 unit 5 things igiai bai tap sgk tieng anh lop 9giai bai tap mai lan huong lop 7 unit 11english 7 unit 11 keep fit stay healthy a2giải bài xích tập tiếng anh lớp 7 unit 11giai sach bai tap tieng anh lop 7 unit 11giải sachs bài tập giờ anh lớp 7 unit 11giải bài bác tập trong sách bài xích tập giờ đồng hồ anh lớp 7 unit 11giải bài bác tập giờ đồng hồ anh lớp 7 unit 11 phan looking backbài tập thì giờ anh lớp 7bài tập giờ đồng hồ anh lớp 7 unit 11bai tap on tieng anh lop 7Báo cáo quy trình mua sắm và chọn lựa CT CP công nghệ NPVNghiên cứu sự xuất hiện lớp bảo vệ và năng lực chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namđề thi test THPTQG 2019 toán thpt chuyên tỉnh thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp làm chủ hoạt đụng dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học tập 11 bài bác 13: thực hành thực tế phát hiện tại diệp lục cùng carôtenôitGiáo án Sinh học tập 11 bài 13: thực hành thực tế phát hiện tại diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học tập 11 bài bác 13: thực hành thực tế phát hiện diệp lục cùng carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối hòa hợp giữa phòng văn hóa truyền thống và tin tức với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây cất nông thôn bắt đầu huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát hiện tại xâm nhập dựa vào thuật toán k meansTìm gọi công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinKiểm ngay cạnh việc xử lý tố giác, tin báo về tù hãm và ý kiến đề xuất khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự vn từ trong thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank trụ sở huyện Phù Yên, tỉnh đánh La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp & trồng trọt tại ngân hàng Nông nghiệp và cách tân và phát triển nông thôn vn chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm theo luật pháp tố tụng hình sự vn từ trong thực tế xét xử của các Tòa án quân sự Quân quần thể (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan lại quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trọng trách hình sự đối với người bên dưới 18 tuổi tội tình trong lao lý hình sự nước ta (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG quan VỀ MẠNG XÃ HỘIMÔN TRUYỀN THÔNG marketing TÍCH HỢP
Tai lieu Mục lục bài viết Tìm kiếm new Luận Văn Tài liệu bắt đầu Chủ vấn đề liệu new đăng tóm tắt văn phiên bản trong lòng bà mẹ pk với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng phụ huynh đi thăm mộ người thân trong gia đình trong dịp nghỉ lễ hội tết đặc điểm chung với vai trò của ngành ruột vùng thuyết minh về nhỏ trâu lập dàn ý bài văn từ bỏ sự lớp 10 giải bài tập đồ lý 8 chuyện cũ trong bao phủ chúa trịnh giải bài xích tập trang bị lý 9 biên soạn văn tế nghĩa sĩ cần giuộc soạn bài bác cô bé nhỏ bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve nhỏ trau bài xích ca ngắn đi trên bãi cát sự trở nên tân tiến của từ bỏ vựng tiếp theo ôn tập văn học tập trung đại việt nam lớp 11 bài tập tỷ lệ thống kê có lời giải bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem lẩn thẩn van lop 8