Bài tập tiếng anh lớp 9 theo từng unit

Bài tập tiếng anh lớp 9 thử nghiệm theo từng unit gồm đáp án chi tiết. Trong bài viết này xin reviews Bài tập giờ anh lớp 9 thử nghiệm theo từng unit bao gồm đáp án đưa ra tiết. Bài tập giờ anh lớp 9 thí điểm theo từng unit tất cả đáp án chi tiết là tài liệu giỏi giúp các thầy cô xem thêm trong quy trình dạy ANH . Hãy cài đặt ngay bài xích tập giờ đồng hồ anh lớp 9 thí điểm theo từng unit bao gồm đáp án bỏ ra tiết. phukiennail.net vị trí luôn cập nhật các kiến thức mới nhất. Chúc chúng ta thành công!!


Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 9 theo từng unit

Bài tập tiếng anh lớp 9 thử nghiệm theo từng unit bao gồm đáp án cụ thể
*

Bài tập giờ anh lớp 9 thí điểm theo từng unit có đáp án đưa ra tiết. Trong bài viết này xin ra mắt Bài tập tiếng anh lớp 9 thí điểm theo từng unit bao gồm đáp án chi tiết. Bài bác tập tiếng anh lớp 9 thí điểm theo từng unit gồm đáp án cụ thể là tài liệu xuất sắc giúp những thầy cô tham khảo trong quá trình dạy ANH . Hãy download ngay bài xích tập giờ anh lớp 9 thí điểm theo từng unit gồm đáp án bỏ ra tiết. phukiennail.net địa điểm luôn cập nhật các kỹ năng và kiến thức mới nhất. Chúc chúng ta thành công!!


0

5 - Rất có lợi 0


4 - giỏi 0


3 - mức độ vừa phải 0


2 - Tạm đồng ý 0


1 - Không bổ ích 0


Mô tả


LOCAL ENVIRONMENT (UNIT 1)

A. NEW WORDS, STRUCTURES & GRAMMAR

I. New words

artisan (n)

/

ɑː

t

ɪˈ

zæn/

thợ làm

nghề thủ

công

attraction (n)

ˈ

træk

ʃ

n/

điểm hấp dẫn

authenticity

(n)

/

ɔː

θen

ˈ

t

ɪ

səti/

thật

cast (v)

/k

ɑː

st/

đúc (đồng…)

craft (n)

/kr

ɑː

ft/

nghề thủ

công, kĩ

năng làm

nghề thủ

công

craftsman (n)

/

ˈ

kr

ɑː

ftsmən/

thợ làm cho đồ thủ

công

cross (v)

/kr

ɒ

s/

đan chéo

drumhead

(n)

/dr

ʌ

mhed/

mặt trống

embroider

(v)

/

ɪ

m

ˈ

br

ɔɪ

də/

thêu

frame (n)

/fre

ɪ

m/

khung

handicraft

(n)

/

ˈ

hænd

ɪ

kr

ɑː

ft/

sản phẩm

thủ công

lacquerware

(n)

/

ˈ

lækəweə/

đồ sơn mài

layer (n)

/

ˈ

le

ɪ

ə/

lớp (lá…)

mould (v)

/mə

ʊ

ld/

đổ khuôn, tạo thành

khuôn

preserve (v)

/pr

ɪˈ

z

ɜː

v/

bảo vệ, bảo

tồn

remind (v)

/r

ɪˈ

ma

ɪ

nd/

gợi nhớ

sculpture (n)

/

ˈ

sk

ʌ

lpt

ʃ

ə/

điêu khắc,

đồ điêu

khắc

set off (ph.v)

/set

ɒ

f/

khởi hành

strip (n)

/str

ɪ

p/

dải

surface (n)

/

ˈ

s

ɜː

f

ɪ

s/

bề mặt

team-

building

(adj)

/ti

ː

m-

ˈ

b

ɪ

ld

ɪ

ŋ/

xây dựng

đội ngũ

thread (n)

/θred/

sợi

treat (v)

/triːt/

xử lí (chất

thải…)

turn up

(ph.v)

/tɜːn ʌp/

xuất hiện, đến

weave (v)

/wiːv/

đan (rổ,

rá…), dệt

(vải…)

workshop (n)

/ˈwɜːkʃɒp/

công xưởng,

xưởng

II. Grammar


e-mail Facebook Telegram Twitter

Tài liệu cùng danh mục Tài liệu Anh văn


Tổng ôn tập những chuyên đề tiếng anh

Xin share tài liệu: Tổng ôn tập các chuyên đề giờ đồng hồ anh. Giúp đạt kết quả caotrong thi tiếng anh


nước ngoài khóa môn giờ anh 10

Trong bài viết này xin reviews Ngoại khóa môn giờ đồng hồ anh 10. 1Ngoại khóa mônTiếng anh 10 giúp các em ôn luyện với thi HSG môn Anh đạt kết quả cao, đồng thờiđề thi cũng chính là tài liệu xuất sắc giúp những thầy cô tham khảo trong quá trình dạy. Hãytải ngay lập tức Ngoại khóa môn giờ đồng hồ anh 10. Club HSG thủ đô nơi luôn update các kiếnthức new nhất. Chúc chúng ta thành công!!


tài liệu ôn thi vào lớp 10 môn anh

Bộ đề thi học kì 2 lớp 8 môn Ngữ Văn năm học bao hàm đáp án cùng bảng ma trận đềthi chi tiết giúp chúng ta chuẩn bị xuất sắc cho kì thi cuối học tập kì 2 sắp tới đây nóichung với ôn thi chất vấn cuối học kì 2 môn Ngữ Văn lớp 8 nói riêng. Đồng thờiđây cũng là tài liệu cho các thầy cô lúc ra đề thi học kì 2 cho những em học sinh.Mời những em học viên cùng những thầy cô tham khảo chi tiết. Xem trọn bộ Đề kiểm tracuối học kì 2 văn 8 bao gồm đáp án


240 Câu trắc nghiệm Ngữ pháp cùng từ vựng .doc

Bộ đề thi học kì 2 lớp 8 môn Ngữ Văn năm học bao gồm đáp án cùng bảng ma trận đềthi cụ thể giúp các bạn chuẩn bị giỏi cho kì thi cuối học tập kì 2 tới đây nóichung cùng ôn thi chất vấn cuối học kì 2 môn Ngữ Văn lớp 8 nói riêng. Đồng thờiđây cũng là tài liệu cho những thầy cô lúc ra đề thi học tập kì 2 cho những em học tập sinh.Mời những em học sinh cùng những thầy cô tìm hiểu thêm chi tiết. Coi trọn bộ Đề kiểm tracuối học tập kì 2 văn 8 có đáp án


43 thắc mắc trắc nghiệm giao tiếp .doc

Bộ đề thi học tập kì 2 lớp 8 môn Ngữ Văn năm học bao gồm đáp án với bảng ma trận đềthi cụ thể giúp chúng ta chuẩn bị tốt cho kì thi cuối học tập kì 2 tới đây nóichung và ôn thi khám nghiệm cuối học tập kì 2 môn Ngữ Văn lớp 8 nói riêng. Đồng thờiđây cũng chính là tài liệu cho những thầy cô lúc ra đề thi học kì 2 cho những em học sinh.Mời các em học sinh cùng những thầy cô xem thêm chi tiết. Xem trọn bộ Đề kiểm tracuối học kì 2 văn 8 có đáp án


40 thắc mắc giao tiếp.doc

Bộ đề thi học kì 2 lớp 8 môn Ngữ Văn năm học bao gồm đáp án và bảng ma trận đềthi cụ thể giúp chúng ta chuẩn bị tốt cho kì thi cuối học kì 2 sắp tới nóichung với ôn thi soát sổ cuối học tập kì 2 môn Ngữ Văn lớp 8 nói riêng. Đồng thờiđây cũng chính là tài liệu cho những thầy cô khi ra đề thi học kì 2 cho các em học tập sinh.Mời những em học viên cùng các thầy cô tìm hiểu thêm chi tiết. Xem trọn cỗ Đề kiểm tracuối học tập kì 2 văn 8 gồm đáp án


49 thắc mắc giao tiếp.doc

Bộ đề thi học kì 2 lớp 8 môn Ngữ Văn năm học bao hàm đáp án cùng bảng ma trận đềthi cụ thể giúp chúng ta chuẩn bị giỏi cho kì thi cuối học kì 2 sắp tới đây nóichung với ôn thi chất vấn cuối học kì 2 môn Ngữ Văn lớp 8 nói riêng. Đồng thờiđây cũng chính là tài liệu cho các thầy cô lúc ra đề thi học tập kì 2 cho các em học sinh.Mời các em học viên cùng các thầy cô tìm hiểu thêm chi tiết. Xem trọn bộ Đề kiểm tracuối học tập kì 2 văn 8 gồm đáp án


40 Câu trắc nghiệm Giao Tiếp.doc

Bộ đề thi học tập kì 2 lớp 8 môn Ngữ Văn năm học bao gồm đáp án và bảng ma trận đềthi cụ thể giúp các bạn chuẩn bị tốt cho kì thi cuối học tập kì 2 sắp tới nóichung với ôn thi kiểm tra cuối học kì 2 môn Ngữ Văn lớp 8 nói riêng. Đồng thờiđây cũng là tài liệu cho các thầy cô lúc ra đề thi học tập kì 2 cho các em học sinh.Mời các em học sinh cùng những thầy cô tìm hiểu thêm chi tiết. Coi trọn bộ Đề kiểm tracuối học tập kì 2 văn 8 gồm đáp án


21 thắc mắc chức năng giao tiếp.doc

Bộ đề thi học tập kì 2 lớp 8 môn Ngữ Văn năm học bao gồm đáp án cùng bảng ma trận đềthi cụ thể giúp các bạn chuẩn bị giỏi cho kì thi cuối học kì 2 tiếp đây nóichung với ôn thi bình chọn cuối học tập kì 2 môn Ngữ Văn lớp 8 nói riêng. Đồng thờiđây cũng là tài liệu cho những thầy cô khi ra đề thi học kì 2 cho những em học sinh.Mời những em học sinh cùng các thầy cô tìm hiểu thêm chi tiết. Coi trọn cỗ Đề kiểm tracuối học tập kì 2 văn 8 có đáp án


30 câu trắc nghiệm hỏi giao tiếp .doc

Bộ đề thi học kì 2 lớp 8 môn Ngữ Văn năm học bao gồm đáp án và bảng ma trận đềthi chi tiết giúp các bạn chuẩn bị tốt cho kì thi cuối học tập kì 2 tiếp đây nóichung và ôn thi bình chọn cuối học kì 2 môn Ngữ Văn lớp 8 nói riêng. Đồng thờiđây cũng chính là tài liệu cho các thầy cô khi ra đề thi học kì 2 cho những em học tập sinh.Mời những em học viên cùng các thầy cô xem thêm chi tiết. Xem trọn cỗ Đề kiểm tracuối học tập kì 2 văn 8 tất cả đáp án


40 câu trắc nghiệm tiếp xúc .doc

Bộ đề thi học tập kì 2 lớp 8 môn Ngữ Văn năm học bao gồm đáp án cùng bảng ma trận đềthi chi tiết giúp các bạn chuẩn bị giỏi cho kì thi cuối học tập kì 2 tiếp đây nóichung với ôn thi khám nghiệm cuối học tập kì 2 môn Ngữ Văn lớp 8 nói riêng. Đồng thờiđây cũng là tài liệu cho những thầy cô khi ra đề thi học kì 2 cho các em học sinh.Mời các em học viên cùng những thầy cô tìm hiểu thêm chi tiết. Coi trọn cỗ Đề kiểm tracuối học tập kì 2 văn 8 bao gồm đáp án


24 câu trắc nghiệm hỏi tiếp xúc .doc

Bộ đề thi học kì 2 lớp 8 môn Ngữ Văn năm học bao gồm đáp án và bảng ma trận đềthi cụ thể giúp chúng ta chuẩn bị xuất sắc cho kì thi cuối học kì 2 tiếp đây nóichung cùng ôn thi khám nghiệm cuối học tập kì 2 môn Ngữ Văn lớp 8 nói riêng. Đồng thờiđây cũng chính là tài liệu cho những thầy cô lúc ra đề thi học tập kì 2 cho những em học sinh.Mời những em học viên cùng các thầy cô xem thêm chi tiết. Xem trọn cỗ Đề kiểm tracuối học kì 2 văn 8 bao gồm đáp án


38 thắc mắc giao tiếp .doc

Bộ đề thi học kì 2 lớp 8 môn Ngữ Văn năm học bao hàm đáp án và bảng ma trận đềthi chi tiết giúp chúng ta chuẩn bị xuất sắc cho kì thi cuối học tập kì 2 sắp tới đây nóichung với ôn thi chất vấn cuối học tập kì 2 môn Ngữ Văn lớp 8 nói riêng. Đồng thờiđây cũng là tài liệu cho những thầy cô khi ra đề thi học kì 2 cho những em học tập sinh.Mời các em học sinh cùng những thầy cô tìm hiểu thêm chi tiết. Xem trọn bộ Đề kiểm tracuối học kì 2 văn 8 tất cả đáp án


22 câu phân phát âm.doc

Bộ đề thi học kì 2 lớp 8 môn Ngữ Văn năm học bao gồm đáp án với bảng ma trận đềthi cụ thể giúp các bạn chuẩn bị giỏi cho kì thi cuối học tập kì 2 tiếp đây nóichung với ôn thi đánh giá cuối học kì 2 môn Ngữ Văn lớp 8 nói riêng. Đồng thờiđây cũng chính là tài liệu cho các thầy cô khi ra đề thi học tập kì 2 cho những em học sinh.Mời những em học sinh cùng các thầy cô tham khảo chi tiết. Xem trọn cỗ Đề kiểm tracuối học tập kì 2 văn 8 tất cả đáp án


51 câu phân phát âm các trường không chăm P1 .doc

Bộ đề thi học kì 2 lớp 8 môn Ngữ Văn năm học bao gồm đáp án cùng bảng ma trận đềthi chi tiết giúp chúng ta chuẩn bị giỏi cho kì thi cuối học kì 2 tới đây nóichung với ôn thi kiểm tra cuối học kì 2 môn Ngữ Văn lớp 8 nói riêng. Đồng thờiđây cũng là tài liệu cho các thầy cô lúc ra đề thi học tập kì 2 cho những em học sinh.Mời những em học sinh cùng các thầy cô xem thêm chi tiết. Xem trọn bộ Đề kiểm tracuối học tập kì 2 văn 8 gồm đáp án


40 Câu trắc nghiệm phát âm.doc

Bộ đề thi học kì 2 lớp 8 môn Ngữ Văn năm học bao hàm đáp án với bảng ma trận đềthi chi tiết giúp chúng ta chuẩn bị tốt cho kì thi cuối học tập kì 2 tới đây nóichung cùng ôn thi chất vấn cuối học kì 2 môn Ngữ Văn lớp 8 nói riêng. Đồng thờiđây cũng là tài liệu cho các thầy cô khi ra đề thi học tập kì 2 cho những em học sinh.Mời các em học sinh cùng các thầy cô xem thêm chi tiết. Xem trọn cỗ Đề kiểm tracuối học tập kì 2 văn 8 gồm đáp án


40 câu phát âm.doc

Bộ đề thi học kì 2 lớp 8 môn Ngữ Văn năm học bao gồm đáp án với bảng ma trận đềthi cụ thể giúp chúng ta chuẩn bị tốt cho kì thi cuối học tập kì 2 sắp tới đây nóichung với ôn thi chất vấn cuối học tập kì 2 môn Ngữ Văn lớp 8 nói riêng. Đồng thờiđây cũng chính là tài liệu cho những thầy cô khi ra đề thi học kì 2 cho những em học tập sinh.Mời các em học viên cùng các thầy cô xem thêm chi tiết. Xem trọn cỗ Đề kiểm tracuối học tập kì 2 văn 8 có đáp án


40 câu trắc nghiệm phân phát âm - .doc

Bộ đề thi học tập kì 2 lớp 8 môn Ngữ Văn năm học bao gồm đáp án cùng bảng ma trận đềthi cụ thể giúp các bạn chuẩn bị giỏi cho kì thi cuối học kì 2 sắp tới đây nóichung với ôn thi bình chọn cuối học tập kì 2 môn Ngữ Văn lớp 8 nói riêng. Đồng thờiđây cũng chính là tài liệu cho các thầy cô lúc ra đề thi học tập kì 2 cho những em học tập sinh.Mời những em học sinh cùng những thầy cô tham khảo chi tiết. Xem trọn bộ Đề kiểm tracuối học kì 2 văn 8 tất cả đáp án


68 câu trắc nghiệm Câu phát âm.doc

Bộ đề thi học tập kì 2 lớp 8 môn Ngữ Văn năm học bao hàm đáp án với bảng ma trận đềthi chi tiết giúp chúng ta chuẩn bị giỏi cho kì thi cuối học tập kì 2 sắp tới đây nóichung với ôn thi kiểm soát cuối học kì 2 môn Ngữ Văn lớp 8 nói riêng. Đồng thờiđây cũng là tài liệu cho các thầy cô lúc ra đề thi học tập kì 2 cho các em học tập sinh.Mời những em học viên cùng các thầy cô tìm hiểu thêm chi tiết. Coi trọn cỗ Đề kiểm tracuối học kì 2 văn 8 tất cả đáp án


40 câu phát âm .doc

Bộ đề thi học tập kì 2 lớp 8 môn Ngữ Văn năm học bao gồm đáp án cùng bảng ma trận đềthi chi tiết giúp chúng ta chuẩn bị xuất sắc cho kì thi cuối học kì 2 sắp tới đây nóichung cùng ôn thi kiểm tra cuối học kì 2 môn Ngữ Văn lớp 8 nói riêng. Đồng thờiđây cũng chính là tài liệu cho các thầy cô lúc ra đề thi học kì 2 cho những em học tập sinh.Mời những em học viên cùng những thầy cô tìm hiểu thêm chi tiết. Coi trọn cỗ Đề kiểm tracuối học tập kì 2 văn 8 tất cả đáp án


Tài liệu new download


Từ khóa được quan liêu tâm


Danh mục tài liệu


Giáo án
Đề Thi - bình chọn
tài liệu
Đề thi
Thi tốt nghiệp trung học phổ thông
Tài liệu, giáo án điện tử - phukiennail.net

×

Đăng ký theo giõi các thể nhiều loại yêu thích


Hãy chọn đa số thể loại mà chúng ta yêu thích, các bạn sẽ nhận được e-mail thông tin khi tài giỏi liệu bắt đầu được đăng tải.
Giáo án
Đề Thi - Kiểm tra
game trợ giảng
Ngữ Văn
Toán Học
Anh Văn
Tài liệu
Tin học
Đề Ngữ Văn
Đề Anh văn
tài liệu Anh văn
tư liệu Văn
Đề Toán
tư liệu Toán
GDCD
Đề thi
Đề thi vào lớp 10
Đề thi thpt quốc gia
Văn bạn dạng pháp luật
Biểu mẫu
ngày lễ tết
Thi tốt nghiệp THPT
Sinh Học
Đề sinh học
Công nghệ
Đề thi học sinh giỏi
Lớp 12
Ngữ văn 12
Văn mẫu 12
Địa lý 12
Sinh học 12
lịch sử dân tộc 12
giờ Anh 12
chất hóa học 12
Trắc nghiệm lịch sử 12
Toán lớp 12
technology 12
thiết bị lý 12
Trắc nghiệm giờ đồng hồ Anh 12
Lớp 11
giờ đồng hồ Anh 11 cũ
giờ đồng hồ Anh 11 mới
Ngữ văn 11
Toán lớp 11
Văn mẫu 11
Địa lí 11
hóa học 11
Sinh học 11
lịch sử dân tộc 11
Trắc nghiệm lịch sử 11
Lớp 10
Địa lí 10
Ngữ văn 10
Toán lớp 10
lịch sử dân tộc 10
giờ Anh 10
hóa học 10
Tin học 10
Lớp 9
Ngữ văn 9
Văn chủng loại lớp 9
Địa lí 9
tiếng Anh 9 mới
đồ vật lý 9

Xem thêm: Bảng Xếp Hạng Zing Mp3 Tháng 11/2015, Nhạc Hot Việt Tháng 11/2015

hóa học 9
Toán lớp 9
giờ Anh 9
Trắc nghiệm tiếng Anh 9
Lớp 8
Sinh học tập 8
giờ Anh 8
lịch sử dân tộc 8
Toán lớp 8
Địa lí 8
Ngữ văn 8
đồ gia dụng lý 8
Văn chủng loại lớp 8
công nghệ 8
Lớp 7
giờ Anh 7
Toán lớp 7
lịch sử vẻ vang 7
Ngữ văn lớp 7
vật dụng lý 7
Văn mẫu mã lớp 7
Lớp 6
Ngữ văn lớp 6
Văn mẫu mã lớp 6
Toán lớp 6
lịch sử hào hùng lớp 6
tiếng Anh lớp 6
Sinh học tập 6
Địa lý lớp 6
Trắc nghiệm lịch sử hào hùng lớp 6
Lớp 5
giờ đồng hồ Việt lớp 5
Toán lớp 5
Văn mẫu Lớp 5
tiếng Anh lớp 5
Lớp 4
tiếng Việt lớp 4
Toán lớp 4
giờ đồng hồ Anh lớp 4
Lớp 3
Toán lớp 3
giờ đồng hồ Việt lớp 3
giờ đồng hồ Anh lớp 3
Lớp 2
giờ việt lớp 2
Lớp 1
tiếng việt lớp 1
tin tức tuyển sinh lớp 10
tin tức tuyển sinh Đại học, Cao đẳng
Đề thi vào lớp 6
Đề KSCL
Đề thi học tập kì 2
Đề thi học tập kì 2 lớp 9
Đề thi học kì 2 lớp 3
Đề thi học tập kì 2 lớp 10
Đề thi học kì 2 lớp 7
Đề thi học tập kì 2 lớp 8
Đề thi học tập kì 2 lớp 1
Đề thi học tập kì 2 lớp 6
Đề thi học tập kì 2 lớp 4
Đề thi học tập kì 2 lớp 12
Đề thi học tập kì 2 lớp 5
Đề thi học kì 2 lớp 2
Đề thi thân kì 2
Đề thi giữa kì 2 lớp 6
Đề thi giữa kì 2 lớp 5
Đề thi giữa kì 2 lớp 9
Đề thi giữa kì 2 lớp 8
Đề thi giữa kì 2 lớp 12
Đề thi giữa kì 2 lớp 7
Đề thi giữa kì 2 lớp 10
Đề thi giữa kì 2 lớp 3
Đề thi giữa kì 2 lớp 4
Đề thi giữa kì 2 lớp 1
Đề thi giữa kì 2 lớp 11
Đề thi học kì 1
Đề thi học tập kì 1 lớp 8
Đề thi học kì 1 lớp 6
Đề thi học tập kì 1 lớp 9
Đề thi học kì 1 lớp 12
Đề thi học tập kì 1 lớp 4
Đề thi học tập kì 1 lớp 10
Đề thi học tập kì 1 lớp 7
Đề thi học tập kì 1 lớp 5
Đề thi học kì 1 lớp 11
Đề thi giữa kì 1
Đề thi giữa kì 1 lớp 6
Đề thi thân kì 1 lớp 8
Đề thi thân kì 1 lớp 4
Đề thi thân kì 1 lớp 7
Đề thi thân kì 1 lớp 5
Đề thi giữa kì 1 lớp 9
Đề thi thân kì 1 lớp 10
Văn chủng loại lớp 2
Hóa học
Giáo án PPT
đồ dùng lí
lịch sử
khuyên bảo - Quy định
tài liệu Hóa
Đề đồ gia dụng lí
Địa lí
Âm nhạc
Giáo án mô đun
Giáo án STEAM
tài liệu lí
SKKN
Theo giõi