""

Xa em kỷ niệm

Share:
*

Bạn đang đọc: Xa em kỷ niệm

Ngày ta yêu thương nhau mùa thu đến gồm lá thu rơi Đôi ta bước bên nhau không nói năng đưa ra Tim yêu cất chan. Rồi thu trôi qua ngày đông trắng xóa tuyết bên trên cao Đôi ta đã xa nhau câu nói yêu thương hiện nay đã xa rồi. ĐK Em yêu ơi, tình nầy dâng hết đến em với bao mặn nồng. Trong tim yêu riêng anh chỉ có biết em, yêu em trọn đời. Em yêu ơi, tình dù ngăn cách với em, Anh xin một đời. Anh yêu thương em, anh xin yêu mãi chỉ em riêng biệt em cơ mà thôi. Nhớ gần như lúc đắm đuối bên nhau, em yêu nay xa rồi. Nhớ đông đảo lúc quấn quýt bên nhau, ni riêng anh lẻ loi. Về vào cô đơn ngày thu đến vẫn lá thu rơi Anh vẫn bước long dong trên lá thu xưa Tim đau xót xa. Tiếng em vị trí đâu ngày mùa đông gió rét quá thê lương Đâu đây có dư âm ánh mắt đôi môi hiện nay đã xa rồi.

Update Required lớn play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Lauxanh Us Gái Xinh Lầu Xanh, 'Phim Sex Lau Xanh' Search

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Bài viết liên quan